Asset Publisher Asset Publisher

Zasady sprzedaży drewna

1) Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 – 2021.
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/zarzadzenie_nr_68_dglp_z_12.11.2019_r._w_sprawie_zasad_sprzedazy_drewna_w_pgllp_na_lata_2020-2021.pdf

2) Decyzja Nr 160 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno.
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/decyzja_nr_160_dglp_z_12.11.2019_r._w_sprawie_kryteriow_param_i_sposobu_wart._ofert_zakupu_oraz_regulaminow_sprzedazy_w_pld_-_e-drewno.pdf

3)Decyzja nr 166 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ramowego wzoru umowy sprzedaży drewna oraz ramowego wzoru porozumienia uzupełniającego umowę sprzedaży drewna.
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/decyzja_nr_166_dglp_z_20.11.2019_r..pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/ramowy_wzor_umowy_-_za._1_do_decyzji_nr_166.pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/1wzor_porozumienia_-_za_2_do_decyzji_nr_166.pdf

4) Decyzja nr 170 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Decyzji nr 166 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie ramowego wzoru umowy sprzedaży drewna oraz ramowego wzoru porozumienia uzupełniającego umowę sprzedaży drewna.
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/decyzja_nr_170_dglp_z_4.12.2019_r..pdf
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/1wzor_porozumienia_-_za_2_do_decyzji_nr_166.pdf

5) Zarządzenia Dyrektora Generalnego PGL LP w sprawie aktualnych zasad sprzedaży drewna przez PGL LP, jak również Decyzje Dyrektora Generalnego wraz z Komunikatami, dotyczącymi  obrotu drewnem dostępne są tutaj:
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

6) Decyzja nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 września 2020 roku w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert zakupu oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno.
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/decyzja_nr_105_z_18.09.2020.pdf