Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

W zasięgu terytorialnym nadleśnictw RDLP w Toruniu znajduje się 281 obwodów łowieckich w 12 Rejonach Hodowlanych, z tego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 254 obwody, w województwie pomorskim 17, w warmińsko-mazurskim 7 obwodów i w wielkopolskim 3 obwody.

Rejony hodowlane

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu na potrzeby tworzenia wieloletnich łowieckich planów hodowlanych w oparciu o art. 8 Ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 (Dz.U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066 ze zm.) podzielona jest na 12 rejonów hodowlanych:

 1. Bory Tucholskie Północne – obejmujący nadleśnictwa (Czersk, Przymuszewo, Rytel, Trzebciny, Woziwoda, Tuchola oraz PN Bory Tucholskie).  Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk                                     
 2. Bory Tucholskie Południowe – obejmujący nadleśnictwa (Dąbrowa, Osie, Różanna, Żołędowo, Zamrzenica). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica
 3. Krajeński – obejmujący nadleśnictwa (Lutówko, Runowo, Szubin). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Lutówko
 4. Bydgoski – obejmujący nadleśnictwa (Bydgoszcz, Cierpiszewo, Gniewkowo, Solec Kujawski, Szubin). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski
 5. Pałucki – obejmujący nadleśnictwa (Gołąbki, Miradz). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz
 6. Toruński – obejmujący nadleśnictwo Toruń. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Toruń
 7. Grudziądzki – obejmujący nadleśnictwo Jamy. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy
 8. Golubski – obejmujący nadleśnictwa (Dobrzejewice, Golub-Dobrzyń). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń
 9. Brodnicki – obejmujący nadleśnictwa (Brodnica, Jamy). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica
 10. Dobrzyński – obejmujący nadleśnictwa (Skrwilno, Włocławek).  Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno
 11. Nadwiślański – obejmujący nadleśnictwa (Dobrzejewice, Włocławek). Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Dobrzejewice
 12. Kujawski – obejmujący nadleśnictwo Włocławek. Koordynatorem rejonu jest nadleśniczy Nadleśnictwa Włocławek


Obwody łowieckie

Obwody polne, w myśl ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie, zawierają mniej niż 40 proc. powierzchni leśnej, natomiast obwody leśne posiadają w swych rewirach powyżej 40 proc. powierzchni leśnej.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest przez:

 • Obwody dzierżawione - 263 obwody: 
  Koła Łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim 
 • Obwody wyłączone z wydzierżawienia:
  • Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych - w 7 nadleśnictwach (Brodnica, Dąbrowa, Lutówko, Runowo, Różanna, Tuchola, Zamrzenica - 8 obwodów)
  • Ośrodki Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego: OHZ Rożniaty, OHZ Rypin, OHZ Grodno, OHZ Szubin - 9 obwodów.


Ośrodki Hodowli Zwierzyny RDLP w Toruniu:

 

Powierzchnia łączna: 93 835 ha
w tym powierzchnia lasów 53 516 ha
udział gruntów leśnych w pow. ogółem 57,03%

w tym powierzchnia pozostała
(grunty rolne, wody, nieużytki)

38 131 ha
 

Więcej o Ośrodkach Hodowli Zwierzyny można przeczytać w dostępnym do pobrania folderze "Łowieckie emocje".

 

 

Stan zwierzyny grubej w RDLP w Toruniu (stan na 10.03.2016 r.):

 

Gatunek Ogółem Wydzierżawione OHZ
Jelenie 10 354 9 100 1 254
Daniele 3 339 2 157 1 182
Sarny 54 035 50 109 3 926
Dziki 9 130 8 484 646

 

Jako absolutne minimum liczebność łosi na terenie RDLP w Toruniu szacuje się na około 600 osobników, natomiast ostatnia inwentaryzacja łosia przeprowadzona metodą próbnych pędzeń (2015 r.) wykazała ilość około 1000 osobników.

 

Liczebność bobra szacuje się na 6990 os. (2014 r.).

 

Więcej o łowiectwie można przeczytać w dostępnym do pobrania folderze "Na właściwym tropie".