Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Jednym z najważniejszych działów gospodarki leśnej jest hodowla lasu. Oparta na doświadczeniu wielu pokoleń leśników i na dwustuletniej nauce leśnej, stanowi dziś podstawę nowoczesnego leśnictwa, w którym wszystkie zasady, tj. powszechnej ochrony, trwałości utrzymania, ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasu oraz powiększania zasobów leśnych, są jednakowo istotne.

Zasady te nierozerwalnie łączą się z modelem lasu wielofunkcyjnego, w którym spełniane są wszystkie naturalne funkcje lasu, lasu otwartego na społeczeństwo.

W zakres działań obejmujących hodowlę lasu wchodzą takie zagadnienia jak: nasiennictwo, szkółkarstwo, odnowienia i zalesienia, pielęgnowanie lasu.

By wyhodować piękny np. 100-letni las sosnowy potrzeba wysiłku aż czterech pokoleń leśników.

A wszystko zaczyna się od zebrania w okresie zimowym szyszek z wyselekcjonowanych drzew doborowych, z najlepszych drzewostanów lub z plantacji nasiennych. Szyszki po zbiorze trafiają do wyłuszczarni, gdzie w wyniku procesu łuszczenia następuje oddzielenie nasion od szyszek. Po sprawdzeniu jakości i żywotności nasion w Stacji Oceny Nasion, są one wysiewane wiosną na szkółkach leśnych.

Tu po roku lub dwóch latach, w zależności od przyjętej technologii produkcji, są one wyjmowane, sortowane i przekazywane do leśnictw, a stamtąd trafiają na powierzchnie odnowieniowe lub zalesieniowe. Posadzony wiosną las, od najmłodszych lat, wymaga stałej opieki leśnika.

W pierwszej fazie, zwanej uprawą, kiedy po posadzeniu sadzonki nie doszły jeszcze do zwarcia, młody las wymaga szczególnego zainteresowania, gdyż w tym okresie zagrażają mu chwasty, szkodniki owadzie i grzybowe, przymrozki wiosenne, a w okresie lata również susza.

W następnej fazie rozwojowej lasu, kiedy uprawa staje się młodnikiem wykonujemy dalsze prace pielęgnacyjne, zwane czyszczeniami późnymi. W ramach tego zabiegu usuwamy m.in. drzewka chore i obumierające, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowych drzewek.

W wieku około dwudziestu lat młodnik przechodzi w okres dojrzewania drzewostanu, który trwa kilkadziesiąt lat. Przez cały ten czas, przeciętnie co dziesięć lat, prowadzi się zabiegi pielęgnacyjne zwane trzebieżami, ukierunkowane na najlepsze i najzdrowsze drzewa.

Ostatnia faza życia lasu to okres dojrzałości drzewostanu. Również ten okres jest długi i trwa kilkadziesiąt lat. W tym czasie dalej prowadzi się pielęgnację lasu oraz są inicjowane cięcia, mające doprowadzić do odnowień naturalnych i wymiany pokoleń. Z drzewostanów dojrzałych zbiera się również nasiona, które następnie trafiają do szkółek i... zamyka się cykl życia lasu.