Asset Publisher Asset Publisher

Zwalczanie brudnicy mniszki

W ostatnich dniach w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu odbywała się kwalifikacja drzewostanów do wielkoobszarowego zabiegu ratowniczego, którego celem jest ograniczenie liczebności gradacyjnie występującej brudnicy mniszki (Lymantria monacha).

Konieczność ochrony drzewostanów sosnowych przed żerującymi gąsienicami tego motyla wystąpiła w nadleśnictwach Cierpiszewo (na powierzchni 4339 ha), Gniewkowo (579 ha) i Dobrzejewice (844ha). Z uwagi na bardzo dużą liczebność gąsienic, dochodzącą nawet do 900 szt. na jednym drzewie, do zwalczania brudnicy mniszki zostanie zastosowany preparat chemiczny Dimilin 480SC. Zabieg zostanie wykonany przy użyciu samolotu Dromader.

Podobna sytuacja zaistniała w nadleśnictwach położonych w Borach Tucholskich, w których zabiegi ratownicze zostaną wykonane na powierzchni 5079 ha – w tym: w nadleśnictwie Czersk 2953 ha, Przymuszewo 1354 ha, Woziwoda 434 ha i Rytel 338 ha. W dwóch pierwszych nadleśnictwach zostanie zastosowany także, oprócz środka Dimilin, preparat biologiczny Foray 76B.

Na okres zabiegu nadleśnictwa wprowadzają okresowy zakaz wstępu do lasu w części nadleśnictwa lub na całym jego obszarze. Mapę okresowych zakazów wstępu do lasu (według całych nadleśnictw) można znaleźć tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i miejsca zabiegu dostępne są na stronach internetowych ww. nadleśnictw. Dziękujemy za wyrozumiałość, zapraszając jednocześnie na tereny leśne nieobjęte zakazami wstępu.