Asset Publisher Asset Publisher

Zakończył się kurs podstawowy dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej

W dniach od 3 do 17 listopada 2017 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Solcu Kujawskim miała  miejsce druga część kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej. Kształcenie przyszłych strażników leśnych odbywało się przy współpracy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi. Ostatnia z wymienionych jednostek jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, który został powołany i rozwija się w ramach projektu rozwojowego.

Szkolenie obejmowało następujące bloki tematyczne:

 1. Organizacja i zasady funkcjonowania systemu ochrony lasów przed szkodnictwem (zajęcia przeprowadził Jacek Cichocki – Główny Specjalista SL, kierujący Zespołem ds. Obronności i Ochrony Mienia RDLP w Toruniu).
 2. Zasady określania wyrządzonych szkód (prelegent: Adam Gotowalski – p.o. komendanta posterunku Straży Leśnej).
 3. Elementy ochrony informacji niejawnych i obiegu dokumentów (temat przedstawili strażnicy leśni Piotr Górecki i Waldemar Grabowski).
 4. Organizacja oraz zakres działania posterunków i grup interwencyjnych ( wykładowcy: Rafał Szadkowski - kierujący Zespołem ds. Obronności i Ochrony Mienia RDLP w Gdańsku oraz strażnik leśny Wojciech Kiełpikowski).
 5. Ochrona przyrody i udostępnianie lasu (prelegent: Natalia Górska, RDOŚ Bydgoszcz).
 6. Zasady sortymentacji i klasyfikacji drewna (przedstawił: Rafał Adamkowski – brakarz z  RDLP   w Toruniu).
 7. Sposób obsługi urządzeń kancelaryjnych związanych z funkcjonowaniem posterunku (prelegenci: p.o. komendanci posterunków Straży Leśnej – Piotr Siuda i Adam Gotowalski)
 8. Prawo łowieckie, zwalczanie kłusownictwa (zagadnienie omówił: Jan Fiderewicz p.o komendanta posterunku Straży Leśnej).
 9. Ewidencja drewna i jego obrót (wykładowca: Sławomir Pieczka, główny księgowy nadleśnictwa).
 10. Podstawy informatyki i obsługi komputera (prelegenci: strażnicy leśni Dariusz Dyl i Piotr Siuda oraz główny księgowy Sławomir Pieczka).
 11. Elementy prawa karnego (wykłady prowadzili: Krzysztof Bodziński z PWSH „Pomerania”     w Chojnicach oraz Tomasz Drumiński, komendant posterunku Straży Leśnej, doktorant prawa karnego).
 12. Zasady prowadzenia postępowania, dochodzenia  w sprawach dotyczących zagarnięcia drewna z lasu państwowego, postępowanie odwoławcze (zajęcia przeprowadzili: prokurator Marcin Kurzępa oraz strażnik leśny Zbigniew Pękała).
 13. Omówienie obowiązujących druków procesowych i sposób ich wypełniania na podanym przykładzie (prelegenci: prokurator Marcin Kurzępa, komendant posterunku Straży Leśnej Tomasz Drumiński).
 14. Praktyczne sporządzanie i kompletowanie dokumentów procesowych według podanych założeń w sprawach o kradzież drewna w lasach państwowych (wykładowcy: Tomasz Drumiński, komendant posterunku Straży Leśnej oraz Zbigniew Pękała, strażnik leśny).
 15. Sposób postępowania w sprawach o wykroczenia, sporządzanie wniosku o ukaranie (prelegenci: asp. Adam Treder i p.o. komendanta posterunku Straży Leśnej Mirosław Rohde).
 16. Egzekwowanie zasądzonych należności (przedstawił: Sławomir Pieczka, główny księgowy nadleśnictwa).

         Kurs zakończył się egzaminem ustnym przeprowadzonym w dniu 18 listopada 2017 r. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był Tadeusz Pasternak, Główny Inspektor Straży Leśnej z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych  a członkami Jacek Cichocki, Główny Specjalista SL, kierujący Zespołem ds. Obronności i Ochrony Mienia RDLP w Toruniu oraz Mariusz Woźniak, Dyrektor Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu, k. Tucholi. Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymując zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego uprawniające do podjęcia pracy w Straży Leśnej.

          Wszystkim słuchaczom kursu życzymy powodzenia w trudnej i specyficznej pracy zawodowej, polegającej na wykonywaniu zadań związanych ze zwalczaniem szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz ochrony mienia Skarbu Państwa, i… do zobaczenia na szkoleniach doskonalących   w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych.