Asset Publisher Asset Publisher

XIX Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

Tegoroczna pielgrzymka leśników do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się w sobotę 19 września i przebiegała pod hasłem „Nie ma ekologii bez właściwej antropologii”, odwołującym się do treści niedawno ogłoszonej encykliki papieża Franciszka „Laudato si” (Pochwalony bądź).

Leśników zgromadzonych przed liturgią u podnóża Jasnej Góry powitali minister środowiska Maciej Grabowski, dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak oraz duchowni ks. bp Edward Janiak i ks. bp. Tadeusz Lityński. Przed godziną 11, pielgrzymi ruszyli w kierunku ołtarza na murach częstochowskiego sanktuarium, w tradycyjnym szyku: Orkiestra Reprezentacyjna LP, poczty sztandarowe, kierownictwo resortu środowiska i Lasów Państwowych, szkoły leśne, parki narodowe oraz pracownicy siedemnastu regionalnych dyrekcji LP, łącznie kilka tysięcy leśników i członków ich rodzin. Toruńską dyrekcję LP reprezentowało ponad pięciuset pielgrzymów z dyrektorem Januszem Kaczmarkiem na czele.

Patrzymy na waszą służbę
Na początku nabożeństwa, słowo powitalne do leśników skierował ojciec Marian Waligóra – przeor Zakonu Paulinów. Wdzięcznym okiem patrzymy na waszą pracę, służbę, która jest swoistym realizowaniem Bożego polecenia, byśmy czynili sobie ziemię poddaną. Dziękujemy za wasz wysiłek, by bogactwo i piękno naturalne służyło naszemu ludzkiemu rozwojowi, naszemu pogłębianiu więzi ze Stwórcą. O tym przypomina (też) hasło tegorocznej pielgrzymki: Nie ma ekologii bez właściwej antropologii – powiedział kapłan.

Jesteście zaproszeni, by służąc środowisku naturalnemu, tak naprawdę służyć człowiekowi, służyć bliźniemu, służyć sobie nawzajem. (…) Dziś jesteśmy zaproszeni by razem z Maryją wielbić Boga, dostrzegać we wszystkim Jego troskę o nas. Szczęść Boże wszystkim. Darz Bór! – zakończył ojciec Waligóra.

Dla lasów, dla ludzi
Dyrektor generalny LP Adam Wasiak odnosząc się do encykliki ogłoszonej przez papieża Franciszka, podkreślił jej wielką wagę dla środowiska leśników polskich, którzy w swojej codziennej pracy kierują się zasadą streszczoną w słowach: Dla lasu, dla ludzi… chronić naturalne bogactwo narodowe, jakim są lasy, wykorzystując rozsądnie ich zasoby z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Dyrektor zaznaczył ponadto, że poprawa stanu środowiska w Polsce jest bezprecedensowa, także w przypadku lasów. Przybywa (lasów) stale, rośnie zasobność, zachowujemy ich dużą różnorodność biologiczną, co potwierdzają liczne badania i opracowania naukowe. Jednocześnie zapewniamy społeczeństwu rozmaite korzyści: surowiec drzewny dla przemysłu, opał dla gospodarstw rodzinnych, miejsca pracy, bezpieczne korzystanie z lasów w ramach turystyki i edukacji.

Wspomagamy pracą i pieniędzmi liczne inicjatywy społeczne, realizujemy wspólne przedsięwzięcia z samorządami, przyczyniamy się do rozwoju kraju i poprawy jakości życia obywateli będąc jednym z największych podatników – zauważył dyrektor. Zaś na zakończenie wyraził życzenie: Niech ta pielgrzymka da nam wszystkim nadzieję i siły potrzebne w codziennej pracy dla naszych lasów, niech zintegruje nasze leśne środowisko i zarazem pozwoli nam lepiej wsłuchiwać się w głos otoczenia, bo jak przypomina papież Franciszek w swojej encyklice, środowisko jest dobrem publicznym, mieniem całej ludzkości, wszyscy są za nie odpowiedzialni. Ten, kto posiada jego część, ma ją jedynie po to, aby zarządzać nią dla dobra wszystkich – podkreślił dyrektor Wasiak.

Niespotykany dotąd zamęt
Mszy świętej na Wałach Jasnogórskich przewodniczył ks. bp Tadeusz Lityński, nowy krajowy duszpasterz leśników, zaś homilie wygłosił były długoletni duszpasterz naszego środowiska bp Edward Janiak. Nawiązując do Ewangelii wg św. Łukasza o ziarnie, którego rozwój zależy od gleby i otoczenia, w które trafiło z rąk siewcy, kapłan zwrócił uwagę m.in. na presję środków masowego przekazu, które powodują dzisiaj niespotykany dotąd zamęt w odbiorze świata wartości. Obecny jest w nich silny nurt pojawiający się na płaszczyźnie i intelektualnej, i moralnej, i kulturowej, głoszący, że każda prawda jest dobra, i że każde wartości są dobre o ile tylko przynoszą korzyść. Zatem, nie traktuj niczego na serio. Ironizuj. Życie nie jest warte, aby przeżywać je głęboko i racjonalnie. Bądź łowcą wrażeń i przygód w coraz mocniejszych dawkach. (…) Owszem, można nakarmić taką filozofią ludzi – zaznaczył kapłan – Ale kto weźmie odpowiedzialność za wiele głębokich zranień, zagubienia, w jakie taki styl życia wprowadza człowieka, zwłaszcza młodego?

Nie jest obojętne, kogo człowiek udaje – kontynuował biskup – Człowiek powierzchowny nie ma w sobie korzenia, ma niestały charakter, łatwo się zniechęca. To wywołuje lęk, uzależnia łatwo i prowadzi do załamania.

Najważniejszy jest człowiek
Nawiązując do nowej encykliki „Laudato si" nazwanej już „ekologiczną", biskup Janiak podkreślił, że papież Franciszek zawarł w niej pochwałę stworzenia. Jest ona (pochwała stworzenia) ramą, motywacją i celem encykliki napisanej w trosce o wspólny dom. A tym wspólnym domem jest ziemia. Papież zwraca się do wszystkich ludzi ponieważ życie na naszej planecie i przyszłość ziemi dotyka każdego bez względu na wrażliwość religijną, czy jej brak. Ważne jest, aby dostrzec potrzebę i zacząć zmieniać postawę wobec piękna stworzonego świata.

Ojciec święty przypomina w swojej encyklice, że „Pośród całego świata stworzonego, po Panu Bogu najważniejszy jest człowiek". Bowiem, gdy osoba ludzka, uważana jest jedynie za jakiś kolejny byt pośród innych, powstaje zagrożenie, że świadomość odpowiedzialności ulegnie w sumieniach ludzkich osłabieniu. Nie można wymagać od człowieka zaangażowania w świat, jeśli nie uznaje się, nie podkreśla, równocześnie jego szczególnej zdolności poznania, woli, wolności i odpowiedzialności.

Na zakończenie homilii biskup Edward Janiak podziękował leśnikom za minione 19 lat, kiedy był krajowym duszpasterzem tego środowiska zawodowego. „Szczególnie dziękuję tym, których Pan Bóg pozwolił mi poznać i z którymi pozwolił współpracować. (…) Wszystkim wam dziękuję, kochani leśnicy, najbardziej za to, że nie wstydziliście się waszej wiary. Amen – zakończył".

Dziękujemy i witamy!
Pielgrzymka do Częstochowy była okazją podziękowania bp. Janiakowi za długoletnią, owocną, pouczającą i jednoczącą środowisko, posługę Krajowego Duszpasterza Leśników. A jednocześnie była najlepszą okazją przywitania następcy w tej roli, którym został z ramienia Konferencji Episkopatu Polski – ks. Tadeusz Lityński, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W imieniu leśników, na zakończenie liturgii na Wałach Jasnogórskich, dokonał tego dyrektor generalny Adam Wasiak.

Po Mszy św. leśnicy nawiedzali grupami i indywidualnie Kaplicę Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej zanosząc tam wspólne i osobiste prośby o dalsze błogosławieństwo i opiekę. Reprezentacja środowiska udała się do miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie odbyła się Krajowa Narada Leśników.