Asset Publisher Asset Publisher

Wyjątkowa sytuacja pożarowa w lasach

Od początku roku w lasach toruńskiej dyrekcji wybuchło ponad 120 pożarów - to już połowa liczby pożarów lasów, które odnotowano w całym ubiegłym roku.

Wyjątkowa, trudna sytuacja pożarowa zaznacza się w lasach od początku bieżącego roku. Już w połowie stycznia leśnicy odkryli pierwszy pożar, a była to niestety zapowiedź wielu kolejnych. Aktualnie odnotowano już ponad 120 pożarów na terenach leśnych w zarządzie nadleśnictw. Warto podkreślić, że to połowa z liczby wszystkich pożarów lasu, które wystąpiły na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w kwietniu. Z kolei powierzchnia, którą pożary objęły osiągnęła prawie trzykrotność powierzchni odnotowanej w 2018 roku. 

Jakie są przyczyny pożarów lasu?

Niestety od wielu lat 9 na 10 pożarów lasu powoduje człowiek. Zdarzają się działania umyślne, takie jak na przykład podpalenia, ale także nieumyślne - np. nielegalne wypalanie pozostałości roślinnych na gruntach sąsiadujących z lasem. W takiej sytuacji przeniesienie ognia na las jest bardzo częste. 
Bez względu na to, czy działania są zamierzone, czy też nie, sprawca ponosi karę określoną w przepisach kodeksu wykroczeń lub kodeksu karnego, w zależności od tego, jakie zagrożenie spowodował pożar i jakie były jego skutki. 

Czy w związku z zagrożeniem pożarowym wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu?

Okresowy zakaz wstępu do lasu nadleśniczy ma prawo wprowadzić, kiedy zachodzą ku temu okoliczności. Jednak posiadanie takiego prawa nie jest równoznaczne z obowiązkiem. Na terenie nadleśnictw dyrekcji toruńskiej aktualnie nie wprowadzono okresowego zakazu wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarami. Wprowadzono w kilku nadleśnictwach okresowy zakaz wstępu do lasu, ale ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stwarzają jeszcze nieuprzątnięte powierzchnie leśne, które zniszczyła nawałnica w 2017 r. 

Nadal wiele osób spacerujących po lesie zgłasza zauważony pożar i to jest dla leśników bardzo cenne. Dlatego Lasy Państwowe w ostateczności wprowadzają okresowe zakazy wstępu do lasu dla społeczeństwa. 

Każdy, kto wybiera się do lasu, może sprawdzić czy nie jest on objęty okresowym zakazem wstępu na stronie internetowej https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/

Jak zachowywać się w lesie? Zawsze rozsądnie!

Bez względu na to, czy jest zagrożenie pożarami, czy też nie, nie wolno na terenach leśnych i w odległości do 100 m od nich używać otwartego ognia. Oznacza to m.in. że nie wolno rozpalać ogniska, (także grilla), jak również palić tytoniu! 

Nie wolno poruszać się samochodem po drogach leśnych (poza wyjątkami), a swoje auto należy pozostawić w miejscu postoju pojazdu lub na parkingu leśnym, aby nie stwarzało dodatkowego zagrożenia pożarowego, a w trakcie akcji ratunkowo-gaśniczej nie blokowało przejazdu pojazdom ratowniczym.