Asset Publisher Asset Publisher

Ważna ochrona lasu

Wzrasta zagrożenie lasów sosnowych ze strony kornika ostrozębnego. Grupa leśników toruńskich wizytowała lasy radomskie w celu poznania tamtejszych doświadczeń w ograniczaniu gradacji tego owada. Program szkolenia obejmował szereg tematów szeroko pojętej ochrony lasu.

Tematem przewodnim szkolenia wyjazdowego była problematyka kornika ostrozębnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby szybkiej i skutecznej ochrony przed tym niepozornym, ale bardzo groźnym szkodnikiem sosny, zastosowane na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Prezentowane, omawiane i dyskutowane były również inne zagadnienia. Zasiedlanie przez jemiołę drzewostanów sosnowych i jodłowych, gospodarka przerębowa jako sposób na różnicowanie ekosystemów leśnych, realizacja działań ochronnych w obszarowych formach ochrony przyrody na przykładzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a także nowe technologii w ochronie przeciwpożarowej lasu. To tylko część zagadnień podjętych na tegorocznym szkoleniu z szeroko pojętej ochrony lasu.

W szkoleniu zorganizowanym przez Wydział Ochrony Lasu RDLP w Toruniu w dniach 24-27 września br. uczestniczyli pracownicy nadleśnictw zajmujący się na co dzień klasyczną ochroną lasu, ochroną przyrody i zabezpieczeniem przeciwpożarowym lasu.

Podczas szkolenia dużo uwagi poświęcono na omawianie nowoczesnych technik szybkiego identyfikowania ognisk gradacji kornika ostrozębnego Ips acuminatus. Zespół Ochrony Lasu w Radomiu pod kierownictwem Andrzeja Marzędy wraz z pracownikami Nadleśnictwa Marcule szczegółowo przedstawił doświadczenia miejscowych leśników w walce z gradacją oraz zaprezentował wypracowane sposoby ograniczania populacji owada, której nadmierny wzrost prowadzi do zamierania drzewostanów sosnowych.

Grupa szkoleniowa odwiedziła także Zagnańsk, gdzie już od ponad 700 lat rośnie sławny Dąb Bartek. Obecnie ten sędziwy pomnik przyrody jest pod opieką Nadleśnictwa Zagnańsk, które dzięki środkom z funduszu leśnego prowadzi zakrojone na szeroką skalę działania ochronne, celem zachowania osobliwego drzewa dla przyszłych pokoleń.

Organizatorzy szkolenia składają podziękowanie Piotrowi Kacprzakowi, zastępcy dyrektora oraz pracownikom Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Radomiu za pomoc w przygotowaniu szkolenia, a także przedstawicielom nadleśnictw: Grójec, Marcule, Starachowice, Suchedniów i Zagnańsk, którzy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą z zakresu ochrony zasobów przyrodniczych.

Tekst: Natalia Górska

Zdjęcia: Łukasz Gwiździel