Asset Publisher Asset Publisher

Tuchola: Warsztaty terenowe z zakresu zagospodarowania lasu

W dniu 7 października 2016 r. na terenie Nadleśnictwa Tuchola odbyły się warsztaty terenowe z zakresu zagospodarowania lasu.

W zajęciach tych oprócz leśniczych i inżynierów nadzoru Nadleśnictw Woziwoda i Tuchola uczestniczyli pracownicy RDLP w Toruniu, z naczelnikiem wydziału Gospodarowania Ekosystemami Janem Pakalskim, a także nauczyciele z Technikum Leśnego z Tucholi.

Warsztaty rozpoczął a następnie poprowadził dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek, który na wstępie omówił bieżącą sytuację i najważniejsze problemy w zakresie  gospodarki drewnem, ochrony lasu i sytuacji finansowej w naszej dyrekcji i Lasach Państwowych.

Część terenowa warsztatów była realizowana na terenie leśnictw: Wymysłowo i Kiełpiński Most u kolegów leśniczych: Janusza Sali i Zenona Gniota, którego zastępował kolega Artur Cissewski.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach chronionych – rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, bieżące wykonawstwo prac z hodowli i ochrony lasu, prowadzenie cięć pielęgnacyjnych przy wykorzystaniu maszyn wielooperacyjnych i inne.

W trakcie omawiania poszczególnych tematów dyrektor Janusz Kaczmarek zwrócił uwagę między innymi na:
- przestrzeganie zapisów w planach ochrony  rezerwatów i PZO dla obszarów Natura 2000,
- zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie udostępniania drzewostanów siecią szlaków zrywkowych i konieczności dostosowania maszyn przy pozyskaniu i zrywce drewna do fazy rozwoju drzewostanu,
- ważność właściwego zakładania ognisk biocenotycznych w uprawach na słabych siedliskach.

Mimo niesprzyjającej pogody szkolenie było również okazją do koleżeńskiego spotkania i wymiany poglądów przy ciepłym posiłku na strzelnicy myśliwskiej im. Jana Wendy w Plaskoszu.