Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystości ku czci Św. Huberta w Brodnicy

Od mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem Kapelana Leśników i Myśliwych Diecezji Toruńskiej, księdza Kanonika Gabriela Aronowskiego w asyście trzech innych księży w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy rozpoczęto świętowanie urodzin patrona ludzi, dla których las jest największą świętością.

Już po raz dziewiętnasty o tej samej godzinie i w tym samym miejscu spotykają się ludzie, których łączy wykonywany zawód i łowiecka pasja, by uczcić urodziny swego patrona, Świętego Huberta. Z najdalszych zakątków regionu i spoza jego granic przybyli leśnicy i myśliwi z całymi rodzinami by świętować wspólnie, uroczyście i godnie. By dawać świadectwo jedności w działaniu i manifestować przywiązanie do ojczystej przyrody. By kultywować prastarą kulturę łowiecką i prezentować ją wszystkim zainteresowanym po to, by nigdy nie umarła.

Z uwagi na obecność pierwszego leśnika Województwa Kujawsko-Pomorskiego w osobie Janusza Kaczmarka - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz władz Rady Okręgowej i Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu, uroczystości stały się bardzo doniosłym wydarzeniem dla całego regionu. Uczestnictwo przedstawicieli władz samorządowych w osobach Piotra Boińskiego i Andrzeja Ochlaka -  Starostów Powiatu Brodnickiego i Nowomiejskiego a także Jarosława Radacza – Burmistrza Miasta Brodnica dodatkowo podniosły rangę wydarzenia. Nie zabrakło także przybyłych leśników z Nadleśnictwa Brodnica i sąsiednich jednostek z Nadleśniczymi Nadleśnictw Jamy, Golub - Dobrzyń i Toruń na czele.

Laudato Si" to encyklika Papieża Benedykta, w całości poświęcona potrzebie racjonalnego wykorzystywania bogactw przyrody i potrzebie jej ochrony. Ta siostra –ziemia - protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia" - to cytat z tzw. Ekologicznej Encykilki Papieskiej. Słowa wypowiedziane podczas homilii przez Księdza Kapelana Gabriela Aronowskiego przypomniały wszystkim o wspólnej odpowiedzialności za stan naszej planety. Jesteśmy jedynie jej czasowymi dzierżawcami i musimy ją przekazać następnym pokoleniom w stanie nienaruszonym.

W czasie mszy złożone zostały w ofierze dary lasu. Uroczystości uświetniała obecność licznych pocztów sztandarowych i zespołu sygnalistów myśliwskich grającego pod sztandarem Porozumienia Kół Łowieckich „Kult Świętego Huberta" W ramach uroczystości w kościele, młodzi adepci sztuki łowieckiej złożyli uroczyste ślubowanie przed ołtarzem Św. Huberta.

Po zakończeniu mszy św. uroczystości kontynuowane były w „Restauracji u Bosmana". Tutaj była okazja do zabrania głosu i złożenia wszystkim leśnikom i myśliwym życzeń z okazji urodzin ich patrona. Uroczyście wyróżniono także ludzi szczególnie dla łowiectwa zasłużonych – wręczono odznaczenia łowieckie przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich. Wspólna biesiada myśliwska zakończyła tegoroczne świętowanie.

Na przyszłoroczne obchody już teraz zaprasza Porozumienie Kół Łowieckich „Kult Św. Huberta", Kapelan Leśników oraz Nadleśnictwo Brodnica.