Asset Publisher Asset Publisher

Uchronić przed zapomnieniem

Dnia 17 października 2015 r. w Izbie edukacyjno-historycznej Nadleśnictwa Skrwilno odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pod tytułem „Historia w lesie ukryta".

Spotkanie z tej okazji było podsumowaniem poszukiwań, które rozpoczęto w 2013 roku. Ich inicjatorem był Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilno Jacek Soborski, Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej Andrzej Szalkowski oraz wolontariusze z Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno­Kolekcjonerskiego. Miejscami poszukiwań były okolice wsi Szczutowo, Czumsk i Urszulewo, będące rejonem potyczek powstańców styczniowych z 1863 roku oraz granica zaborów Carskiego i Pruskiego na terenie leśnictwa Płociczno. Akcje poszukiwań związane były z obchodzonymi rocznicami. W tych miejscach tj. w miejscowości Urszulewo odsłonięto pomnik powstańców styczniowych, a na granicy zaborów w miejscowości Okalewo postawiono tablice edukacyjne.

Efektem prac są cenne zbiory, które wzbogaciły ekspozycję Sali edukacyjnej i z pewnością posłużą poszerzaniu wiedzy historycznej na temat wydarzeń, mających miejsce w naszych lasach.

 

Tekst i zdjęcia: Adam Kamiński