Asset Publisher Asset Publisher

Trzy Rady Społeczne obradowały w Trzebcinach

Członkowie Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Kozienicka” i „Puszcza Świętokrzyska” oraz grupa leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przebywała na terenie Borów Tucholskich, w dniach od 15 do 18 września 2015 r. W ramach wizyty odbyło się wspólne posiedzenie trzech rad społecznych (dołączyła miejscowa Rada LKP „Bory Tucholskie”).

Głównym tematem zainteresowania gości z Radomia była współpraca miejscowych leśników (na przykładzie nadleśnictw LKP „Bory Tucholskie") z samorządami i innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych inwestycji i przedsięwzięć, takich jak infrastruktura drogowa, turystyczna, edukacyjna i in., służących społeczeństwu i środowisku.

Tuchola i Woziwoda
W nadleśnictwach Tuchola i Woziwoda goście zapoznali się m.in. ze zrealizowanym już (wspólnie z Powiatem Tucholskim) projektem sieci pól biwakowych nad Brdą oraz inwestycjami drogowymi realizowanymi przez samorząd przy udziale jednostek Lasów Państwowych. Następnie, goście złożyli wizytę w Urzędzie Miasta Tuchola, przyjęci przez burmistrza Tadeusza Kowalskiego, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady Naukowo-Społecznej LKP „Bory Tucholskie". Po zwiedzeniu centrum Tucholi udaliśmy się do Nadleśnictwa Woziwoda, gdzie oprócz pola biwakowego nad Brdą, goście zapoznali się z infrastrukturą edukacyjną nadleśnictwa oraz zagospodarowaniem turystycznym otoczenia słynnego akweduktu w Fojutowie.

Posiedzenie trzech Rad Społecznych w Trzebcinach
W kolejnym dniu wizyty gości z Radomia, 17 września 2015 r., odbyło się wspólne posiedzenie trzech Rad Naukowo-Społecznych LKP: Puszcza Kozienicka, Puszcza Świętokrzyska i Bory Tucholskie. Obok reprezentacji rad społecznych, w posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciel dyrektora generalnego LP Jacek Zadura, dyrektorzy RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek i RDLP w Radomiu Tomasz Sot oraz nadleśniczowie wymienionych trzech kompleksów promocyjnych.

Podczas posiedzenia kontynuowano tematykę współpracy leśników z samorządami. Konkretne przykłady przedstawili nadleśniczowie z Trzebcin, Osia i Dąbrowy, jak również wójt Gminy Osie Michał Grabski.

W części terenowej posiedzenia odbył się objazd, podczas którego goście zapoznali się m.in. z zagospodarowaniem ogromnej, obsadzonej już nowym lasem, powierzchni klęski żywiołowej z lipca 2012 r., ogrodem ekologicznym przy siedzibie Nadleśnictwa Osie oraz wybranymi obiektami zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa.

Wierzchlas i Toruń
Ostatni dzień wizyty gości z Radomia zaczął się od złożenia kwiatów i zapalenia znicza pod obeliskiem pamięci leśników polskich – ofiar Zbrodni Katyńskiej w Wierzchlesie. Następnie nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica Adam Wenda oprowadził naszą grupę po rezerwacie przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego".

Przed pożegnaniem, nasi goście, w drodze powrotnej do Radomia, zwiedzali toruńską Starówkę. Ze względu jednak na niedostatek czasu, obiecali, że odwiedzą jeszcze i Gród Kopernika, i lasy kujawsko-pomorskie, bo czuli się u nas dobrze, prawie jak u siebie :).