Asset Publisher Asset Publisher

Tablica Pamięci

Tablicę upamiętniającą polskich leśników i drzewiarzy, ofiary totalitaryzmu hitlerowskiego i stalinowskiego odsłonił 2 kwietnia br. w gmachu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – dyrektor Janusz Kaczmarek. W tej symbolicznej uroczystości uczestniczyli wszyscy pracownicy miejscowej dyrekcji.

W 2015 r. Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu obchodzi 90-lecie utworzenia. W związku z tym jubileuszem zaplanowano kilka uroczystości, które w różnorodny sposób zaznaczają tę ważną dla leśników, ale i dla mieszkańców Kujaw i Pomorza rocznicę. Na początku lutego br. odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone prezentacji dziejów leśnictwa w regionie kujawsko-pomorskim z udziałem przedstawicieli szeregu instytucji i organizacji współpracujących z Lasami Państwowymi (pisaliśmy o tym na naszej stronie, we wcześniejszym artykule).

Drugim, ważnym wydarzeniem roku jubileuszowego było odsłonięcie, 2 kwietnia br. – w eksponowanym miejscu, na pierwszym piętrze w gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przy ul. Mickiewicza 9 – tablicy poświęconej pamięci polskich leśników i drzewiarzy, ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego i stalinowskiego. W skali kraju, według niepełnych wciąż danych, liczba ofiar zbrodni niemieckich i stalinowskich w środowisku leśników przekracza 3,5 tys., a w regionie Kujaw i Pomorza, ponad 150 osób.

Podczas symbolicznej uroczystości odsłonięcia tablicy zgromadzili się wszyscy pracownicy miejscowej Dyrekcji Lasów. Dyrektor Janusz Kaczmarek, w krótkiej wypowiedzi podkreślił bohaterstwo i wielką ofiarę wojennego pokolenia leśników, zwrócił też uwagę na znaczenie i aktualność patriotyzmu w każdym czasie życia Narodu, również w dobie współczesnej.

Na mosiężnej tablicy, oprócz inskrypcji, umieszczono symbole narodowe: orła w koronie i polską flagę, a także zarys pnia potężnego dębu i słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna", którym upamiętnieni leśnicy pozostali wierni do końca.

Autorem projektu tablicy jest artysta plastyk Marek Abramowicz, zaś wykonawcą artysta rzeźbiarz Marek Guczalski, absolwenci Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.