Asset Publisher Asset Publisher

Szkółkarstwo kontenerowe w obliczu zmian klimatycznych

Leśnicy oraz naukowcy z Polski i zagranicy spotkali się w Toruniu 6 i 7 października 2022 roku na Konferencji pt.: „Wyzwania dla szkółkarstwa kontenerowego w obliczu zmian klimatycznych”, nad którą patronat honorowy objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między leśnikami-praktykami w zakresie szkółkarstwa leśnego i światem nauki.

Jednym z założeń konferencji było wskazanie na postępujące zmiany klimatyczne jako czynnik wywierający wpływ na produkcję sadzonek w leśnych szkółkach kontenerowych, adekwatnie do aktualnych potrzeb środowiskowych. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń na poziomie międzynarodowym w zakresie rozwiązań związanych z produkcją wysokiej jakości materiału sadzeniowego w szkółkach leśnych. Uczestnicy podkreślali, że pojawiające się okresowo zmienne warunki pogodowe oraz związane z nimi zjawiska klęskowe wpływają na coraz większe zainteresowanie technologią produkcji sadzonek w kontenerach.


W konferencji wzięli udział leśnicy ze wszystkich części kraju reprezentując 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Gościliśmy również przedstawicieli Lasów Państwowych Litwy oraz dyrektorów szkółek kontenerowych z Czech, którzy mieli okazję do prezentacji szkółkarstwa kontenerowego w swoich krajach.
Uczestnicy konferencji wysłuchali również wystąpień naukowców, którzy na co dzień zajmują się leśnictwem, szkółkarstwem, ale też zmianami klimatu. Na zaproszenie toruńskich leśników odpowiedzieli pracownicy szeregu ośrodków naukowych zajmujących się leśnictwem, takich jak: Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, czy Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Drugiego dnia konferencji uczestnicy zapoznali się z produkcją sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w Gospodarstwie Szkółkarskim Bielawy w Nadleśnictwie Dobrzejewice, które od 12 lat hoduje mikoryzowane sadzonki drzew leśnych z zakrytym systemem korzeniowym w kontenerach. Obecnie średnioroczna produkcja sadzonek w tej szkółce sięga 7 milionów sztuk. Następnie uczestnicy spotkania udali się do pobliskiego lasu, aby obejrzeć i ocenić uprawy i młodniki założone z wykorzystaniem sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym.


Konferencję zakończono wspólnym sadzeniem lasu na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice, oczywiście z wykorzystaniem sadzonek drzew z miejscowej szkółki kontenerowej. Nowo posadzony las trwale oznakowano kamiennym obeliskiem z pamiątkową tablicą.