Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu

Ciepła, słoneczna pogoda jest gwarantem udanego wypoczynku, jednak sprzyja również powstawaniu pożarów.

Od początku roku na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu odnotowano ponad 150 pożarów lasu, a w skali kraju aktualnie jest to liczba 1945 (źródło: Wydział Ochrony Lasu, DGLP). Niestety wiele z nich było następstwem nieumyślnego działania człowieka. Co gorsza, zdarzają się też liczne podpalenia.

Bez względu na przyczynę powstania pożaru, należy pamiętać, że zawsze w jego następstwie występują straty – zarówno materialne, jak i niematerialne.

Aby móc je oszacować i dochodzić zadośćuczynienia od sprawcy, ważne jest podjęcie właściwych działań od jak najwcześniejszego momentu, nawet kiedy jeszcze trwa pożar.  Właśnie to było tematem pierwszej części szkolenia, które odbyło się 17 lipca br. w siedzibie RDLP w Toruniu, w którym uczestniczyli pracownicy nadleśnictw. Prelegentem był bryg. w st.spocz. Zbigniew Kwiatkowski Ekspert Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych, a także biegły sądowy w zakresie dochodzeń popożarowych, w tym ustalania przyczyn pożarów.

Ekspert wyjaśnił m.in. w jaki sposób odczytać kierunek, z którego przemieszczał się pożar, podkreślił wagę dokumentacji szkicowej sporządzonej z miejsca pożaru oraz informacje zebrane od ewentualnych świadków.

W drugiej części szkolenie było poświęcone technologii lotów przeciwpożarowych wykonywanych nad terenami leśnymi. Prelegentem w tym temacie był instr.pilot Maciej Lipiński Egzaminator Państwowej Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, który m.in. przybliżył parametry techniczne samolotu PZL M18 Dromader oraz zaprezentował, już na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu, omawiany samolot i jego możliwości w zakresie gaszenia pożarów. Szkolenie zakończono pokazem zrzutów wody.

Realizacja potrzeb szkoleniowych jest bardzo istotna, jednak w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu najważniejsza jest odpowiedzialność ludzi, którzy na co dzień szukają wypoczynku w lesie, oderwania od zgiełku miast.

Przypominamy, że w lesie i do 100 m od lasu oraz na terenach śródleśnych zabronione jest używanie otwartego ognia, rozpalania ognisk, grilli oraz palenia tytoniu. Osoby, które spowodują zagrożenie wystąpienia pożaru w lesie będą musiały liczyć się z poniesieniem pełnej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.