Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie Straży Leśnej

Praca strażników leśnych jest trudna i niebezpieczna. Dlatego tak ważne są regularne szkolenia doskonalące technikę i utrwalające wiedzę pozwalającą na szybkie i trafne podejmowanie decyzji, a także udzielanie pierwszej pomocy.

W dniach 17-20 listopada br. na Strzelnicy Myśliwskiej im. Jana Wendy w Plaskoszu (Nadleśnictwo Tuchola) na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zorganizowano kurs, którego celem było uaktualnienie uprawnień pracowników Służby Leśnej. Szkolenie, w którym udział wzięło 12 strażników leśnych z RDLP w Białymstoku, Gdańsku, Krośnie i Pile, obejmowało: podstawy prawne, teoretyczne i praktyczne posługiwanie się bronią palną, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, stosowanie środków przymusu bezpośredniego.

Kurs poprowadzili policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, Komendy Powiatowej Policji w Tucholi oraz strażnicy leśni z terenu RDLP w Toruniu, posiadający uprawnienia instruktora strzelectwa.

Pomimo intensywnego przebiegu zajęć i stresu towarzyszącego uczestnikom, kurs przeprowadzono sprawnie i bezpiecznie. Wszyscy kursanci zaliczyli egzamin.