Asset Publisher Asset Publisher

SZKOLENIE LEŚNICZYCH

W dniu 11.X.2016 na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo odbyło się szkolenie Leśniczych z Nadleśnictwa Gniewkowo oraz Nadleśnictwa Włocławek.

 

      Naradę otworzył i poprowadził dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek, który w swoim wystąpieniu omówił realizację zadań zaplanowanych w RDLP w Toruniu narok  2016 oraz perspektywy działania na 2017 rok. W drugiej części wystąpienia dyrektor Kaczmarek poruszył zagadnienia praktyki leśnej kładąc szczególny akcent na sposób prowadzenia zabiegów czyszczeń późnych, oraz trzebieży, projektowania cięć rębnych, udostępnienia drzewostanów za pomocą sieci szlaków zrywkowych, wzbogacania bioróżnorodności , zabezpieczania upraw i młodników przed zwierzyną, realizację zadań na obszarach Natura 2000.

    Po zakończeniu części kameralnej leśniczowie udali się do Leśnictw Podlesie, Rejna i Balczewo , gdzie na gruncie mieli sposobność do zobaczenia praktycznego wprowadzania w życie zagadnień omówionych przez dyrektora RDLP w Toruniu. Część terenowa, którą poprowadził naczelnik wydziału Gospodarowania Ekosystemami RDLP w Toruniu Jan Pakalski zaowocowała wymianą doświadczeń oraz licznymi dyskusjami wśród uczestników. Jednym z punktów szkolenia był przeprowadzony w leśnictwie Balczewo pokaz wykorzystania wysięgnika koszowego o wysokości 32 metrów, który w Nadleśnictwie Gniewkowo jest wykorzystywany do zbioru szyszek z plantacji nasiennej.