Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”

W bieżącym roku mija dziesięć lat utworzenia Światowego Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie”. To największy tego typu obiekt w Polsce, jednocześnie w pełni oddający istotę powoływania obszarów o statusie rezerwatu biosfery.

Rezerwaty biosfery są międzynarodową siecią obszarów chronionych, tworzonych w ramach, zainicjowanego przez UNESCO programu „Człowiek i biosfera” (ang. Man and the Biosphere – w skrócie MAB lub M&B). Ich zadaniem jest promowanie i demonstrowanie zrównoważonego związku człowieka z otoczeniem,  gdzie człowiek dba o to, by żyć i rozwijać się w zgodzie z przyrodą, a rozwój gospodarczy i społeczno-kulturowy prowadzony jest w sposób z poszanowaniem oraz zachowaniem jej różnorodności i wyjątkowości.

Idea rezerwatów biosfery opiera się na prawidłowym funkcjonowaniu, tworzonych na ich obszarze trzech stref: centralnej, gdzie przestrzegana jest ścisła ochrona przyrody, buforowej, o mniejszych rygorach dotyczących ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazu, ale z ograniczeniami dla swobodnego rozwoju gospodarczego oraz tranzytowej – przyjaznej dla rozwoju ekonomicznego regionu.

Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie” jest miejscem, gdzie cele programu „Człowiek i biosfera” zostały osiągnięte i naocznie możemy się przekonać o dobrze ułożonych relacjach człowieka z naturą, jego harmonijnym współistnieniu i rozwoju w zgodzie z trwałością biosfery.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie do dnia „urodzin” rezerwatu, to jest 2 czerwca 2020 r., będziemy prezentować jego ciekawe fragmenty i walory, opisywać dobre przykłady działalności człowieka, ale także problemy i potencjalne zagrożenia.