Asset Publisher Asset Publisher

Świadkowi naszych dziejów, Dębowi Rzeczypospolitej

W ubiegłą środę 22.09.2021 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowych kamieni przy spalonym Dębie Rzeczypospolitej. Ku pamięci, ku przestrodze…

Zaproszeni goście, przedstawiciele władz, służb, instytucji zajmujących się środowiskiem zebrali się przy nowo postawionym ogrodzeniu otaczającym leżący, martwy już pomnik przyrody. Każdy zabrany głos wyrażał sprzeciw wobec tego, co się tu wydarzyło 25 grudnia, wobec aktu podpalenia, zniszczenia, odebrania wspólnego dobra.

Uroczystego odsłonięcia kamieni dokonał Pan Bartosz Pewniak Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Brodnica Jarosławem Molendowskim. Kamienie zostały poświęcone przez Księdza Prałata Stefana Maliszewskiego z miejscowej parafii w Górznie oraz Kapelana Leśników i Myśliwych Księdza Gabriela Aronowskiego.

Nie bez powodu kamienny pomnik ma kształt otwartej księgi, bo może warto wyczytać z niego więcej, niż suche fakty. To nie tylko symbol uwieczniający najpiękniejsze drzewo, jakie rosło na terenie Nadleśnictwa Brodnica, ale symbol skutków bezmyślności i ludzkiego wandalizmu, którego się tu dopuszczono, jak stwierdził Nadleśniczy Jarosław Molendowski w swojej przemowie. Jeden nieprzemyślany, może zwyczajnie brawurowy czyn odebrał nam pięknego, majestatycznego świadka naszych czasów. Nikt już nie podejdzie pod potężny 6-metrowy w obwodzie pień drzewa, by zrobić zdjęcie swoim dzieciom, nikt nie zachwyci się skalą tego, co przyroda potrafiła nam pokazać, nikt nie poczuje, że takie drzewo będzie tu pewnie na zawsze - nie będzie… Ktoś przyszedł pod pomnik przyrody, jak każdy z nas i odebrał nam wszystkim dar, który stał tu dla tego kogoś i dla nas. Jednak kamienie uwieczniające karygodny czyn podpalenia będą świadczyć, uczyć i przestrzegać…