Asset Publisher Asset Publisher

Straż Leśna w akcji. Jesień 21

W dniu 15 września rozpoczęła się akcja Straży Leśnej pod kryptonimem „Jesień 21”. Wzmożone patrole Straży Leśnej są odpowiedzią na wzrost liczby osób odwiedzających lasy w okresie jesiennym.

Ma ona na celu zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z lasu przez społeczeństwo, ochronę zasobów przyrodniczych, a w szczególności egzekwowanie, od osób przebywających na terenach leśnych, zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Przypominamy, że ruch pojazdami silnikowymi w lesie  dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb. Postój pojazdów w lasach jest dozwolony tylko w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio oznakowanych.  

Zachęcamy do korzystania z jesiennych walorów naszych lasów, w tym grzybobrania, zwracając jednak uwagę na właściwe obchodzenie się z grzybami (pozostawianiu niejadalnych) i ściółką  tak, by nie ulegała zniszczeniu.

W czasie akcji można spodziewać się w lasach wspólnych patrolów funkcjonariuszy Straży Leśnej z Policją, Państwową Strażą Rybacką czy Państwową Strażą Łowiecką. Akcja „Jesień 21” będzie trwała do 8 października 2021 roku.