Asset Publisher Asset Publisher

N. Włocławek: Remont ulicy Chełmickiej we Włocławku

W oczekiwaniu na zapotrzebowanie społeczne i mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa pożarowego lasów na terenie leśnictwa Szpetal oraz osiedla Zawiśle, w dniu 3 października w siedzibie nadleśnictwa, została podpisana  umowa pomiędzy Nadleśnictwem Włocławek, a Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z. o. o. w Nowej Wsi, na przebudowę około 0,5 km odcinka dojazdu pożarowego  nr 6 w obrębie Nadleśnictwa Włocławek.

 

Remontowany odcinek obejmuje ul. Chełmicką, prowadzącą do budynków Państwowej Uczelni Zawodowej i stacji Pogotowia Ratunkowego. Modernizacja drogi zostanie w pełni sfinansowana ze środków funduszu leśnego Lasów Państwowych, a jej koszt wyniesie ponad 350 tysięcy złotych.

 

Jest to jeden z przykładów dobrej współpracy między Lasami Państwowymi, a lokalną społecznością, gdyż wyremontowany odcinek drogi zostanie ponownie udostępniony do ruchu kołowego. Usprawni dojazd do wyższej uczelni, pogotowia ratunkowego,  poprawi bezpieczeństwo pożarowe lasów oraz mieszkańców osiedla. Inwestycja wpłynie na estetykę tego terenu.

Zakończenie prac planowane jest na połowę  listopada 2019 roku.