Asset Publisher Asset Publisher

Przysposobienie wojskowe leśników - kurs ukończony z sukcesem!

Dobiegł końca pilotażowy kurs podstawowy z przysposobienia wojskowego leśników w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Pierwsza grupa leśników z terenu RDLP w Toruniu przeszła szkolenie z zakresu obsługi broni typu VIS100 i karabinek GROT, rozminowywania terenu, obsługi wyrzutni rakietowej, a także działań taktycznych w różnych warunkach i medycyny pola walki. Leśnicy nauczyli się współpracy z żołnierzami, skoordynowanego działania i pomocy. Jednocześnie służyli radą na temat możliwości wykorzystania terenów leśnych do działań dywersyknych.
 
Celem szkolenia jest sprawna współpraca leśników z wojskiem i innymi służbami w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Szkolenie prowadzili instruktorzy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, żołnierze reprezentujący wysoki poziom wyszkolenia oraz duże doświadczenie na polu walki, m.in.uczestniczący w przeszłości w misjach zagranicznych.
 
-Służba Leśna jest wymieniana we wszystkich opracowaniach dotyczących naszego kraju, jako ta służba, która na bieżąco będzie współpracowała z Wojskami Obrony Terytorialnej w sytuacji kryzysowej. Ten kurs przysposobienia wojskowego dla leśników ma na celu zazębienie tej bardzo dobrej współpracy z WOT-em, ktora trwa już od lat. Nabyte umiejętności taktyczne, myślę że zaprocentują w przyszłości. WOT będzie operował na terenach leśnych, a kto lepiej zna las niż polski leśnik? - powiedział na zakończenie kursu Bartosz Michał Bazela Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
 
- Umiejętności leśników oceniam na bardzo wysokim poziomie. Przed rozpoczęciem kursu wielu leśników nie miało nic wspólnego ze służbami mundurowymi lub działaniem taktycznym, ale poprzez zaangażowanie, które wykazali w trakcie tego kursu, aktualnie ich umiejętności są na bardzo wysokim poziomie. Jest to pierwszy etap szkolenia, który będziemy później rozwijać. - pochwalił leśników płk Krzysztof Leszczyński Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.
 
Rozpoczęty cykl szkoleń, nawiązuje do przedwojennego przeszkolenia wojskowego leśników. W 1933 roku Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych Adam Loret i minister spraw wojskowych gen.dyw.Tadeusz Kasprzycki zawarli umowę o zorganizowaniu szkolenia wojskowego leśników w ramach powołanej paramilitarnej organizacji wojskowej PWL.
 
Przysposobienie Wojskowe Leśników miało na celu krzewienie kultury fizycznej i sportu, ale również przygotowywało do zadań, które miały być przydzielone w czasie wojny. Kładziono nacisk m.in.na przygotowanie bojowe w specyficznych warunkach, jakie stwarza las oraz działania sabotażowe na tyłach wroga. Dzięki PWL z chwilą wybuchu II wojny światowej 12 tysięcy w pełni przeszkolonych leśników i robotników leśnych stanęło do walki w obronie ojczyzny.
 
Dziękujemy instruktorom za podzielenie się wiedzą i umiejętnościami , a uczestnikom serdecznie gratulujemy ukończenia tak trudnego kursu.