Asset Publisher Asset Publisher

Powstanie Centrum Szkolenia Strzeleckiego pod Tucholą

31 maja br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie nr 21, na podstawie którego została powołana nowa jednostka Lasów Państwowych, nosząca nazwę „Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k.Tucholi”.

Idea powstania Centrum wiąże się z koniecznością stworzenia ośrodka szkoleniowego, który będzie spełniał wymagania i oczekiwania szkoleniowe, a także treningowe pracowników Lasów Państwowych, ale nie tylko. Od wielu lat leśnicy współpracują z formacjami porządku publicznego; są to przede wszystkim funkcjonariusze Policji i Służby Więziennej.

Chcemy, aby z oferowanych możliwości szkoleniowych tworzonego Centrum korzystali również myśliwi i członkowie bractw kurkowych, a także członkowie grup paramilitarnych. W tym miejscu należy podkreślić, że Centrum powstaje na bazie strzelnicy myśliwskiej utworzonej już w latach 80-tych XX w. i funkcjonującej w ramach Nadleśnictwa Tuchola. Wieloletnia współpraca leśników z wszystkimi wyżej wymienionymi jest częścią nieodległej historii tego miejsca. Jednak, aby móc sprostać coraz większym wymaganiom szkoleniowym, które stawia dzisiejsza rzeczywistość, chociażby przed strażnikami leśnymi, musimy stawiać na rozwój, nowoczesność, funkcjonalność, bezpieczeństwo.

Wyzwania, które stawia nam jutro…

Technika rozwija się na wielu płaszczyznach i ma to coraz częściej przełożenie na sytuacje, z którymi powinien skutecznie radzić sobie strażnik leśny, czy policjant. Kto jeszcze dziesięć lat temu widział, jak pracuje dron? Dzisiaj jest to doskonałe narzędzie do szybkiej obserwacji terenu o dużym areale, a jego wykorzystanie generuje znacznie mniejsze koszty i wymaga krótszego czasu, niż zaangażowanie ludzi i samochodów. To tylko jeden z przykładów.

Chcemy nie tylko doskonalić się w tym, co robimy od lat, ale również nauczyć się czegoś nowego. Jednym z takich przykładów są szkolenia w zakresie umiejętności posługiwania się  bronią przez pracowników Lasów Państwowych, którzy mają przydziały organizacyjno-mobilizacyjne na czas kryzysu i wojny do jednostki zmilitaryzowanej, jaką staje się regionalna dyrekcja Lasów Państwowych na czas kryzysu i wojny, ale także ich współdziałania z oddziałami wojsk obrony terytorialnej.

Widzimy też potrzeby innych….

Centrum Szkolenia Strzeleckiego powstanie na bazie istniejącej infrastruktury, którą zmodernizujemy – by oferować odpowiedni standard szkoleń, ale którą również rozbudujemy – by wyjść naprzeciw oczekiwaniom innych grup społecznych i zawodowych. Część terenowa zaplanowanej infrastruktury to bardzo ważny element, którego brakuje w wielu rejonach kraju. Wymienić tu należy osie strzeleckie (zarówno otwarte, jak i zamkniętą), konkurencje myśliwskie, w tym coraz bardziej popularny parcur i różne rodzaje torów treningowych.

Na terenie Centrum będzie też obiekt z salą wykładową, gdzie będą odbywać się zajęcia teoretyczne, ale też narady, konferencje, spotkania biznesowe. Wszyscy, którzy na terenie Borów Tucholskich będą chcieli zorganizować szkolenie lub spotkanie w większym gronie będą mogli skorzystać z oferty Centrum w Plaskoszu.

Rozwój terenów niezurbanizowanych…

Stworzeniu Centrum będzie towarzyszyć jeszcze jedna, bardzo istotna z punktu widzenia społecznego i gospodarczego, inwestycja – a mianowicie budowa drogi łączącej ośrodek szkoleniowy z Tucholą. Wzbogaci ona sieć lokalnych dróg, tym samym zwiększy możliwości inwestycyjne w okolicach Tucholi, a także przyczyni się do stworzenia lepszych warunków do rozwoju lokalnej działalności gospodarczej. Tego życzymy Borowiakom, bo zależy nam leśnikom, aby się rozwijać i inspirować innych do rozwoju. W końcu las zawsze łączył ludzi….