Asset Publisher Asset Publisher

Porozumienie "Praca dla więźniów" podpisane

Dzisiaj, 15 września 2021 r. Bartosz Michał Bazela, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz ppłk Andrzej Gniot, Dyrektor Okręgowej Slużby Więziennej w Bydgoszczy podpisali porozumienie dotyczące współpracy w ramach programu "Praca dla więźniów".

Współpraca Bydgoskiej Służby Więziennej i RDLP w Toruniu będzie przebiegać w trzech obszarach:

  • pomocy osadzonych przy sprzątaniu lasów z porzuconych odpadów i innych pracach porządkowych;
  •  wykonaniu przez osadzonych budek lęgowym dla ptaków oraz karmników, a w przyszłości również obiektów małej architektury. Przedmioty będą wykonane z drewna;
  •  wykonywaniu przez osadzonych prostych prac z zakresu gospodarki leśnej na terenach leśnych.

Głównym celem zawartego porozumienia jest resocjalizacja osadzonych poprzez pracę oraz przeprowadzenie prac z zakresu gospodarki leśnej.

Dziś także zostało zawarte porozumienie dotyczące zatrudnienia więźniów w Lasach Państwowych na szczeblu ogólnokrajowym. W wydarzeniu uczestniczyli wiceministrowie dwóch resortów: Ministerstwa Sprawiedliwości, Michał Woś oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Edward Siarka. Porozumienie dotyczące współpracy w ramach „Praca dla więźniów” zostało podpisane w Leśnictwie Szkółkarskim w miejscowości Jastrzębie. Sygnatariuszami byli gen. Jacek Kitliński, dyrektor generalny Służby Więziennej oraz Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych.