Asset Publisher Asset Publisher

Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę

Już po raz 21, leśnicy z całego kraju, uczestniczyli w dorocznej ogólnopolskiej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze, która dobyła się w sobotę 16 sierpnia 2017 r.

Eucharystii przewodniczył ks. bp Tadeusz Lityński, krajowy duszpasterz leśników, a wśród około 10 tysięcy pielgrzymów był minister środowiska Jan Szyszko i dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski. Z terenu Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu do Częstochowy przybyło blisko czterystu leśników z dyrektorem Januszem Kaczmarkiem na czele.

Pielgrzymi zgromadzili się u podnóża Jasnej Góry skąd w uroczystym orszaku prowadzonym przez Orkiestrę Reprezentacyjną Lasów Państwowych z Tucholi, z pocztami sztandarowymi dyrekcji, nadleśnictw, szkół leśnych, Polskiego Związku Łowieckiego przeszli pod ołtarz na wałach częstochowskiego klasztoru. Tu, jeszcze przed rozpoczęciem Mszy świętej pielgrzymi wysłuchali skierowanych do nich listów i wypowiedzi.

Uczcijmy historyczny sukces
Adres do leśników zgromadzonych na Jasnej Górze skierował Prezydent RP Andrzej Duda. Podkreślił w nim, iż „Warto pamiętać, że w Polsce świadoma i odpowiedzialna postawa wobec środowiska przyrodniczego ma długie tradycje. Wraz z narodzinami nowoczesnego Państwa Polskiego (w 1918 roku) rozpoczęły się starania o to, aby na całym terytorium II Rzeczypospolitej jednolita administracja leśna prowadziła racjonalną gospodarkę zasobami polskich lasów, w odróżnieniu od niekonsekwentnej, a często wprost rabunkowej gospodarki zaborców. Sytuacja, jaką zastali polscy leśnicy nie była łatwa, ale tym większe znaczenie i uznanie, i szacunek budzą ich późniejsze osiągnięcia.”

W nawiązaniu do przypadającej w przyszłym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Duda napisał: „Zwracając się do państwa, jako kontynuatorów ich (leśników) dzieła, ich wspaniałych tradycji pragnę zaprosić do aktywnego udziału w obchodach tego wielkiego historycznego sukcesu, jakim było odrodzenie suwerennego państwa polskiego po 123 latach niewoli.” 

Serdeczne słowa do pielgrzymów skierował również marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, podkreślając przywiązanie leśników do tradycji i wiary, które są tak silnym wyznacznikiem patriotyzmu i polskości.

Jesteśmy wzorem dla Europy
Minister środowiska Jan Szyszko w pierwszych słowach swojego wystąpienia podziękował leśnikom „za piękną pracę na rzecz użytkowania i ochrony zasobów przyrodniczych, na rzecz Ojczyzny.” I mówił dalej: „Kształtujcie zasoby przyrodnicze, aby służyły człowiekowi, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli wzrostu gospodarczego realizowanego z poszanowaniem zasobów przyrodniczych. Jesteśmy wzorem dla jednoczącej się Europy i całego świata.” Nawiązując zaś do bieżących wydarzeń z udziałem Komisji Europejskiej, minister Szyszko dodał, iż padło niesprawiedliwe oskarżenie, „że to my nie potrafimy chronić zasobów przyrodniczych i Puszcza Białowieska ma być tego przykładem. Piękne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze miejscowej ludności, dziedzictwo polskiego modelu łowiectwa i leśnictwa jest traktowane przez propagandę lewacko-światową, jako miejsce, gdzie Polacy wycinają i niszczą puszczę! (…) – mówił minister – Prawda jest całkowicie inna. To my mamy to, co zostało już zniszczone dawno w zachodniej Europie, w państwach tzw. wysoko rozwiniętych.”

W podsumowaniu profesor Jan Szyszko powiedział: „Misją naszą jest udostępnienie zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarczego, dla tworzenia miejsc pracy w terenach wiejskich, powiązanego z pomnażaniem tych zasobów. I my to potrafimy robić. Mamy też kolejną misję do spełnienia. Misję krzewienia wiedzy w jednoczącej się Europie. W tym zakresie również musimy być wzorem. (…) Dziękuję polskim Lasom Państwowych, że tak świetnie gospodarzą, ale również tak świetnie promują Polskę w układach międzynarodowych.”

Dwa historyczne wydarzenia
Dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski zasygnalizował dwa historyczne wydarzenia bieżącego roku. Pierwsze to klęska żywiołowa, która w sierpniu zniszczyła 80 tys. hektarów lasu i powaliła blisko 10 mln metrów sześc. drewna. To wydarzenie bez precedensu w historii polskich lasów. Ale już obecnie pracuje na terenie klęskowym około trzysta harwesterów, przygotowywane jest drewno dla obecnych i przyszłych nabywców. „Mamy jasno sformułowane zasady zagospodarowania tej klęski dziejowej i tu nie mam wątpliwości, że dyrektorzy regionalni w Toruniu, Poznaniu, Szczecinku i Gdańsku dadzą sobie radę, z waszą leśnicy pomocą.” – powiedział dyrektor.

I druga, niezwykle bolesna sprawa dotycząca Puszczy Białowieskiej. Dyrektor podziękował leśnikom białowieskim, że narażając się na niesprawiedliwe osądy, bazując na wiedzy i doświadczeniu minionych pokoleń, konsekwentnie chronią zasoby puszczy. „Chcę tylko przypomnieć – mówił dyrektor Tomaszewski, – że leśnicy postępują zgodnie z obowiązującym prawem. Przypomnijmy, że to nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu oraz że to on odpowiada za stan lasu, także za stan bezpieczeństwa publicznego. Gospodarka leśna prowadzona na podstawie planu urządzeniowego jest narzędziem kształtowania przyrody i tego nikt z polskiego porządku prawnego nie wycofał. Komisja Europejska też nie zakwestionowała tego przepisu. (…) Racja jest po naszej stronie” – zakończył mówca.

Dziękujmy Bogu za dary stworzonego świata
Po przemówieniu dyrektora generalnego LP przyszedł czas na centralne wydarzenie pielgrzymki – Eucharystię, której przewodniczył ks. bp Tadeusz Lityński, krajowy duszpasterz leśników. Na wstępie Mszy św. pątników powitał przeor Jasnej Góry ojciec Marian Waligóra: „Witam Was wszystkich na dorocznej, XXI Pielgrzymce na Jasną Górę, do Sanktuarium Narodu, które jest dla nas szczególnym – jak mówił Jan Paweł II – ołtarzem i konfesjonałem. Bo tu, pod czułym spojrzeniem Maryi możemy doświadczyć, jak blisko każdego z nas jest sam Bóg. Bóg pełen miłosierdzia i dobroci, Ojciec kochający swoje dzieci. (…)

Dziękujmy Bogu za te piękne dary stworzonego świata, jakimi nas obdarza. Dziękujmy za naszą Ojczyznę, za piękno natury, za ten polski dom, który dzięki wspaniałej przyrodzie i ludziom dbającym o nią, staje się miejscem kontemplacji samego Boga w jego stworzeniu, ale też pięknie służy człowiekowi.” – zakończył ojciec Waligóra.

Homilię do pielgrzymów zgromadzonych na Jasnej Górze wygłosił generał zakonu paulinów ojciec Arnold Chrapkowski. Mówił: „Współczesny człowiek chce postawić siebie na miejscu Boga. Chce stwarzać. Człowiek stwórca, człowiek rzemieślnik, któremu wszystko wolno. A widzimy, do czego takie myślenie prowadzi. Do czego prowadzi to bezgraniczne wchodzenie człowieka w świat stworzony według Bożego zamysłu. Czy to wszystko nie pokazuje nam, jak wskazał w swej encyklice Laudato si papież Franciszek, że nie jesteśmy Bogiem? Że ziemia istniała wcześniej niż my? I że została nam dana i pociąga to za sobą relacje odpowiedzialnej wzajemności między człowiekiem i naturą?

Wasza odpowiedzialna służba
Ojciec Chrapkowski mówił dalej: „Wasza praca i posługa związane są bardzo mocno z pięknem stworzonego świata. I patrząc na piękno środowiska naturalnego, na polskie lasy, piękne polskie krajobrazy – miejsca waszej pracy i waszej gospodarnej służby pięknu ojczystej przyrody, radujemy się tym darem Stwórcy dla człowieka. Dziękujemy za wasz wysiłek, za wasze zaangażowanie w to swoiste powołanie, za wrażliwość na piękno otaczającego nas świata. Za to włączenie się, poprzez waszą pracę, w hymn na cześć Boga Stwórcy. Boga dawcy wszelkich darów, dawcy również środowiska naturalnego, w jakim żyjemy. Wasza praca i odpowiedzialna służba, to oprócz ciężkiej, codziennej fizycznej pracy, właściwej gospodarki, to także odpowiedzialność za dzieło Stwórcy, za to, w jakim stanie pozostawimy je dla przyszłych pokoleń.

Modlimy się o mądrość i roztropność. By poprzez właściwe rozeznanie oraz konkretne decyzje bronić i chronić środowisko naturalne, chronić polskie lasy, aby nie degradować naturalnego środowiska. Bronić i zabezpieczyć także trud wielu pokoleń leśników.

Nade wszystko, potrzeba człowiekowi pokory wobec tego, co jest wytworem pracy oraz naszych ludzkich zabiegów i wysiłków.

Stanąć przy tych, którzy cierpią
Ksiądz generał odniósł się również do dramatu klęski żywiołowej, która w sierpniu br. dotknęła polskie lasy. Powiedział: „Mamy jeszcze dobrze w pamięci ten tragiczny sierpniowy czas, kiedy to przekonaliśmy się o naszej kruchości i bezsilności w starciu z potężnymi siłami natury, z nawałnicą, która niszczyła i nasze kościoły, i domy oraz olbrzymie połacie naszych lasów. Mieliśmy chyba do czynienia z największą w dziejach polskiego leśnictwa klęską spowodowaną wiatrami o znamionach huraganu. (…) Żadne zdjęcia i żaden reportaż nie odda tej dramatycznej sytuacji.

Sam pochodzę z pięknych Borów Tucholskich, które doświadczyły ogromnego zniszczenia. Mogłem z bliska zobaczyć jak wygląda las, który pamiętam z dzieciństwa. Las, po którym zostały tylko zniszczone drzewa. To ogromna tragedia.

To bolesne doświadczenie nagłych zjawisk przyrody stało się jednocześnie okazją do tego, aby odważnie stanąć przy tych, którzy cierpią. Okazując im naszą solidarność, niosąc konkretną pomoc. Ten trudny czas wyzwolił w nas tak wiele dobra i wzajemnej bezinteresownej pomocy. Tak wiele zrozumienia losu nie tylko własnego, ale też i drugiego człowieka. Tak wiele konkretnego dzielenia się dobrami materialnymi, duchowym wsparciem, ale nade wszystko własną pracą i darem obecności. Nasze otwarte serca i dłonie tak wiele w tym momencie znaczą. Okazana pomoc nigdy nie jest nadaremna. I nie wypływa ona tylko z czysto ludzkich pobudek. Ta pomoc podyktowana jest także naszą wiarą, zasadami naszego chrześcijańskiego życia. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” – przytoczył słowa z Ewangelii Jezusa na zakończenie homilii ojciec Arnold Chrapkowski.

Po Mszy św. pielgrzymi odwiedzali kaplicę cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Reprezentanci braci leśnej z wszystkich regionalnych dyrekcji LP uczestniczyli w krajowej naradzie leśników z kierownictwem resortu środowiska i Lasów Państwowych, które odbyło się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.