Asset Publisher Asset Publisher

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 oraz rekomendacją Urzędu Zamówień Publicznych otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Opracowanie glebowo-siedliskowe dla nadleśnictw: Gołabki i Zamrzenica” nastąpi poprzez transmisję online, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2020 roku o godzinie 09:30 za pośrednictwem strony internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

Zgodnie z informacją na stronie Urzędu Zamówień Publicznych transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Prawo zamówień publicznych. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.