Asset Publisher Asset Publisher

O pracach leśnych w Tucholi

Spotkanie z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych zgromadziło w Tucholi przedstawicieli kilkudziesięciu zakładów usług leśnych, które wykonują prace na rzecz nadleśnictw. To jedni z ważniejszych partnerów LP. Jakość tej współpracy i bieżące pokonywanie ewentualnych trudności są przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno leśników, jak i przedsiębiorców leśnych.

Z inicjatywy dyrektora generalnego Lasów Państwowych 5 lipca 2017 r. w Technikum Leśnym w Tucholi odbyło się spotkanie, w którym wzięło udział ok. 170 osób. Obok samego szefa Lasów Państwowych – Konrada Tomaszewskiego i pracowników Dyrekcji Generalnej LP, w zebraniu wziął udział dyrektor Janusz Kaczmarek wraz z pracownikami i nadleśniczymi z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, a także przedstawiciele zakładów usług leśnych z terenu toruńskiej dyrekcji, reprezentanci Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych oraz Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej.

Na początku poruszono wątki bezpieczeństwa i higieny pracy. O wypadkowości, prewencji wypadkowej oraz szkoleniach z zakresu BHP mówiła Joanna Stec z biura RDLP. Następnie Roman Wzorek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy omówił szczegóły programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP", który jest skierowany do zakładów usług leśnych.

Po przerwie wystąpił dyrektor Janusz Kaczmarek, prezentując perspektywy przewidywanego zakresu prac leśnych, gwarantującego ich ciągłość. Jest to efektem powiększania się zasobów leśnych RDLP w Toruniu. Kolejnym prelegentem był Marek Wyżlic, który omówił statystyki dotyczące zamówień publicznych i koszty wybranych prac leśnych. Przedstawił też liczbę i potencjał techniczny zakładów usług leśnych współpracujących z nadleśnictwami regionu kujawsko-pomorskiego.

Po części referatowej miała miejsce dyskusja, podczas której poruszono wiele bieżących spraw nurtujących pracowników zakładów usług leśnych, m.in. dotyczących codziennej współpracy z kadrą LP. Dyrektor Kaczmarek postanowił omówić te postulaty na najbliższej naradzie nadleśniczych. Zapewnił także o zwiększeniu przewidywanej puli środków na prace leśne w 2018 r. w nadleśnictwach, w których w wyniku rozstrzygnięć przetargowych ukształtowały się najniższe stawki. Dyrektor Konrad Tomaszewski, podkreślając konieczność dobrej współpracy, poinformował o planach przygotowania zarządzenia dotyczącego zasad współpracy Lasów Państwowych z zakładami usług leśnych.

Naradę z przedsiębiorcami leśnymi poprzedziło spotkanie dyrektora generalnego z nadleśniczymi RDLP w Toruniu. Dyrektor Tomaszewski poruszył na nim aktualne tematy polityczno-gospodarcze istotne dla LP oraz omówił realizowane projekty rozwojowe. Następnie leśnicy pożegnali Anielę Czyżyk – dotychczasową dyrektor technikum, kończącą w tym roku swoją działalność zawodową. Dyrektor generalny, dyrektor Kaczmarek oraz nadleśniczowie złożyli pani Czyżyk podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz kształcenia kolejnych pokoleń leśników.

Na koniec narady dyrektor generalny przyjął podziękowania od miejscowych samorządowców za szczególną uwagę poświęconą Borom Tucholskim, m.in. za przewidywaną budowę Centrum Strzelectwa Sportowego Lasów Państwowych im. J. Wendy w Plaskoszu koło Tucholi.