Asset Publisher Asset Publisher

Nowy nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola

6 listopada 2015 r. w siedzibie Nadleśnictwa Tuchola dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek wprowadził na stanowisko nowego nadleśniczego Nadleśnictwa Tuchola.

Nadleśnictwem Tuchola kierować będzie mgr inż. Jarosław Łyskawa, pracujący do tej pory w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP w Toruniu.

Jarosław Łyskawa (ur. w 1963 r. w Kamieniu Pomorskim) jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu hodowli lasu na Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz zamówień publicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pracował w Nadleśnictwie Jamy na stanowisku stażysty, referenta (1982-1983) oraz adiunkta (1988). Następnie pracował na stanowisku adiunkta, specjalisty Służby Leśnej oraz inżyniera nadzoru w Nadleśnictwie Dąbrowa (1989-2007). Od 2007 do 2012 r. był inspektorem Lasów, a w latach 2012-2015 zatrudniony był w RDLP w Toruniu na stanowisku głównego specjalisty SL ds. kontroli.

Jarosław Łyskawa jest żonaty, ma córkę.