Asset Publisher Asset Publisher

Nowy nadleśniczy

31 sierpnia 2017 r. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek wprowadził na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń Bogusława Kashynę.

Nowy nadleśniczy urodził się 26 sierpnia 1964 w Choszcznie. Ukończył Wydział Leśny na AR w Poznaniu, studia podyplomowe z programowania na UMK w Toruniu oraz ochrony ekosystemów leśnych na AR w Poznaniu, a także warsztaty menedżerskie na SGH w Warszawie.

Rozpoczynał pracę w Nadleśnictwie Gniewkowo na stanowisku stażysty i adiunkta. Następnie pracował w Nadleśnictwie Dobrzejewice, jako adiunkt pełniący obowiązki nadleśniczego terenowego oraz inżynier nadzoru pełniący obowiązki głównego inżyniera. Nowy nadleśniczy pracował wcześniej Nadleśnictwie Dobrzejewice na stanowisku zastępcy nadleśniczego.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Interesuje się fotografią, architekturą, rodzinnym zwiedzaniem kraju i świata, kocha Karkonosze.

Podczas spotkania z załogą Nadleśnictwa Toruń, dyrektor Kaczmarek oraz załoga jednostki podziękowali dotychczasowemu nadleśniczemu Robertowi Paciorkowi za doskonałą współpracę, który od tej pory będzie zajmował stanowisko zastępcy dyrektora ds. rozwoju w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.