Asset Publisher Asset Publisher

Nowa publikacja o huraganie stulecia z 2017 roku

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział w Bydgoszczy wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu przygotowali i wydali drukiem nową, obszerną, liczącą 480 stron, publikację albumową pt. „Huragan stulecia z 11 sierpnia 2017 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”.

Jako pierwsi, album do rąk otrzymali uczestnicy konferencji „W ślad za huraganem”, która odbyła się w Rytlu 11 sierpnia 2022 roku, dokładnie w piątą rocznicę przejścia przez Polskę niszczycielskiego żywiołu.

 

Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje autorskie, merytoryczne artykuły związane ze skutkami huraganu, w których opisano m.in. szacowanie szkód wyrządzonych przez nawałnicę, pozyskanie i sprzedaż drewna poklęskowego, weryfikację planów urządzeniowych nadleśnictw, koncepcję i realizację odnowienia-przywracania lasu na powierzchnie poklęskowe, ochronę lasu i przyrody na terenach zniszczonych przez nawałnicę czy też nie mniej ważne społeczne aspekty klęski ekologicznej.

 

Druga część opracowania zawiera wybór artykułów i wywiadów prasowych, „gorących” wspomnień świadków nawałnicy, relacji leśników bezpośrednio dotkniętych skutkami kataklizmu, bieżących opinii gremiów naukowych, wypowiedzi dyrektorów, nadleśniczych, leśniczych, podleśniczych, którzy znaleźli się w „oku cyklonu” i musieli sobie z jego skutkami radzić.

 

Publikacja jest bogato ilustrowana. Obok zdjęć dokumentacyjnych jest w niej sporo fotografii, na których utalentowanym autorom udało się uchwycić i pokazać szczególny charakter i klimat czasu i wydarzeń. To ważne dopełnienie słowa pisanego.

 

Publikację zadedykowano leśnikom, pracownikom zakładów usług leśnych, odbiorcom drewna i społeczeństwu, wszystkim, którzy nie szczędzili sił i serca przy usuwaniu skutków huraganu z 11 sierpnia 2017 roku i przy prowadzonej wciąż odbudowie lasów na powierzchniach poklęskowych.

 

Album można obejrzeć TUTAJ