Asset Publisher Asset Publisher

Nasz biuletyn wśród laureatów

„Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich” – kwartalnik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zwyciężył w kategorii „Biuletyn instytucji drukowany” ogólnopolskiego Konkursu Biuletynów Firmowych 2017 organizowanego przez Agencję custom publishing Agape.

Warszawska Agencja custom publishing Agape specjalizuje się w przygotowywaniu biuletynów i magazynów firmowych oraz newsletterów elektronicznych, a także doradza poprzez audyty, badania czytelnicze i szkolenia, jak przygotowywać profesjonalne publikacje firmowe. Od 2001 roku jest organizatorem ogólnopolskiego Konkursu Biuletynów Firmowych.

Przez siedemnaście lat formuła i kryteria oceny biuletynów nadsyłanych na konkurs Agape ewoluowały, niezmienny pozostał jednak generalny podział na  biuletyny zewnętrzne i wewnętrzne. Nasz kwartalnik (jest biuletynem wewnętrznym instytucji) był już raz, w 2002 roku (15 lat temu!), uczestnikiem konkursu i wówczas został wyróżniony przez jury jako „Biuletyn najatrakcyjniejszy z punktu widzenia czytelnika”. Mamy zatem już dobre wspomnienia związane z konkursem Agape. Lata mijały, nasz kwartalnik dość mocno się zmieniał, zwłaszcza w zakresie edytorskim i wizerunkowym. W tym roku, teraz już pod nazwą „Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich”, biuletyn poddaliśmy ponownej ocenie w konkursie Agape.

Od kilku lat organizator konkursu biorąc pod uwagę rzeczywistość „świata biuletynów” wprowadził dodatkowy podział na te, które ukazują się wyłącznie w formie elektronicznej i na te tradycyjnie wydawane drukiem. W obydwu formach publikacji wyróżniono po pięć kategorii. Nasz biuletyn zwyciężył w grupie biuletynów wewnętrznych w kategorii „Biuletyn instytucji drukowany”. Inne kategorie to: biuletyn zewnętrzny, projekt jednorazowy biuletynu, projekt jednorazowy korporacyjny oraz biuletyn wewnętrzny.

Trzy kryteria oceny prac w tegorocznej 17. edycji konkursu były identyczne dla obydwu form publikacji (zarówno elektronicznych, jak i drukowanych), a mianowicie:
1) cele, adresat i wizerunek,
2) język, redakcja tekstów,
3) atrakcyjność wizualna, grafika.

Czwarte kryterium w przypadku publikacji elektronicznych dotyczyło formatu i nawigacji, natomiast w przypadku drukowanych (jak nasz biuletyn) – druku i oprawy.

Prace były oceniane przez dziewięcioosobowe jury uznanych specjalistów i ekspertów z zakresu sztuki, grafiki, komunikacji społecznej i przywództwa, komunikacji wewnętrznej oraz szeroko rozumianego dziennikarstwa.

Przewodniczący jury Tomasz Kościelny w podsumowaniu wyników konkursu powiedział: „W tegorocznej edycji konkursu rywalizacja była bardzo zacięta, zwłaszcza w kategorii drukowanych biuletynów wewnętrznych. Analizując zgłoszone prace, widać znaczący trend. Ten trend to powrót (właśnie) do magazynów drukowanych. Po fali entuzjazmu mediami społecznościowymi i elektronicznymi narzędziami komunikacji zewnętrznej, magazyny custom publishing, w tym zwłaszcza te drukowane, stają się coraz popularniejsze (…), stają się coraz lepszym narzędziem do budowania kultury firmy, edukacji, integracji i motywacji. Upominają się o nie pracownicy.”

Redakcja „Życia Lasów” dziękuje wszystkim, którzy uczestniczą w zbieraniu, przygotowaniu, przesyłaniu materiałów do naszego biuletynu. Są to przede wszystkim teksty i fotografie związane z pracą zawodową, bieżącymi wydarzeniami w życiu naszych nadleśnictw i dyrekcji, wspomnieniami zamieszczanymi w dziale „Karty z naszej historii”, ale też te związane z zainteresowaniami pozazawodowymi, podróżami, imprezami rekreacyjnymi, sportem. Taka jest nasza praca, taki jest nasz zawód i znacząca część życia. A sposób pisania, ilustrowania i prezentacji naszych spraw na łamach „Życia Lasów Kujawsko-Pomorskich” – jak pokazały wyniki prestiżowego konkursu – zyskały wysokie noty jury, oceniającego profesjonalizm naszego periodyku.