Asset Publisher Asset Publisher

Narada kierownictwa LP w Solcu Kujawskim

Uprzątanie wiatrołomów, sprzedaż drewna oraz inwentaryzacja łosi były głównymi tematami narady dyrektora generalnego, naczelników DGLP oraz dyrektorów zakładów i dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych, która odbyła się w Solcu Kujawskim 11.10.2017 r.

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski szeroko i szczegółowo omówił bieżącą problematykę pozyskania, sprzedaży i wywozu drewna ze zniszczonych sierpniową nawałnicą drzewostanów. Dyskutowano nad otwartą procedurą licytowania surowca drzewnego w Portalu Leśno-Drzewnym, a także nad rozwiązaniami pojawiających się trudności logistycznych związanych z organizacją pracy w nadleśnictwach dotkniętych kataklizmem.

Dyrektor Tomaszewski poinformował, że udało się wdrożyć system fotooptycznej odbiórki drewna na stosach. Nowa metoda cechuje się doskonałą dokładnością i stanowi olbrzymie ułatwienie dla wysoce pracochłonnej odbiórki ręcznej. Na terenie RDLP w Toruniu pracę rozpoczną dwa zespoły do odbiórki tym systemem.

Podczas narady zapadły także decyzje w sprawie dodatkowego dowartościowania nagrodami niezwykle obciążonych obowiązkami pracowników nadleśnictw „klęskowych”, związanymi m.in. z pilnym zagospodarowywaniem drewna, jego sprzedażą, przygotowaniem dróg, czy zabezpieczaniem mienia.

Podczas narady w Ośrodku Szkoleniowym wystąpił prof. Bogusław Bobek wygłaszając referat na temat koncepcji przyszłego użytkowania łosi z wykorzystaniem najnowszych technik określania parametrów populacyjnych tego gatunku. Jednocześnie profesor poruszył kwestię wzmocnienia społecznej zgody na planowane w niedalekiej przyszłości użytkowanie tego gatunku oraz zagadnienie sprawiedliwego – dla różnych interesariuszy – podziału korzyści płynących ze stabilizacji populacji łosia.

Wizyta dyrektora generalnego była też okazją do spotkania z naczelnikami wydziałów zasobów dyrekcji LP z całego kraju. Z naczelnikami spotkał się także dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek wyświetlając przekrojową prezentację poświęconą klęsce wiatrołomów na terenie toruńskiej dyrekcji.

Na koniec dyrektor generalny LP spotkał się z przedstawicielami Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność oraz Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność.