Asset Publisher Asset Publisher

Najlepsze fotografie lasów Kujaw i Pomorza

Do „Naboru Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2019 r.” ogłoszonego na początku sierpnia br. przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zgłosiło się 17 fotografików, którzy przesłali łącznie 611 zdjęć. Poznaliśmy laureatów.

Przypomnijmy, że celem Naboru, czyli swoistego konkursu fotografii przyrodniczej, było zgromadzenie zdjęć przeznaczonych do publikacji promujących lasy, leśnictwo i ogólnie walory przyrodnicze toruńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Każdy uczestnik mógł przedstawić maksymalnie 50 fotografii ilustrujących: walory lasów kujawsko-pomorskich, gospodarkę leśną, ochronę przyrody, florę i faunę, krajobrazy i nastroje leśne oraz turystykę, edukację i wypoczynek w szeroko ujętym zagadnieniu „Lasy dla ludzi”.

Powołana przez Dyrektora RDLP w Toruniu Komisja w składzie: Marek Abramowicz – przewodniczący (Studio Artystyczno-Reklamowe Pomorze w Bydgoszczy) oraz członkowie: Tadeusz Chrzanowski, Anna Stępień i Olga Ciemnoczołowska (pracownicy RDLP w Toruniu), na posiedzeniu w dniu 3 października 2019 r. dokonała przeglądu, oceny i wyboru 31 najlepszych prac, które wpłynęły na konkurs. W galerii prezentujemy  niektóre spośród nich.

Zgodnie z regulaminem „Naboru Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2019", Komisja wybrała trzech laureatów, którzy zgłosili najwięcej prac zakwalifikowanych do zakupu. Oto wyniki:

1. Łukasz Gwiździel, Nadleśnictwo Lutówko         
2. Jarosław Chłąd, Nadleśnictwo Bydgoszcz                        
3. Mateusz Stopiński, Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń                

 

– 23 fotografie
– 3 fotografie
– 3 fotografie

 

Wszystkim uczestnikom „Naboru Fotografii Przyrodniczo-Leśnej 2019" dziękujemy za uczestnictwo. Laureatom gratulujemy!