Asset Publisher Asset Publisher

NADLEŚNICZY JANUSZ KACZMAREK NA EMERYTURZE

Po niemal 46 latach pracy na emeryturę przeszedł Nadleśniczy Janusz Kaczmarek. W okresie powojennym był szóstym nadleśniczym w Miradzu, gdzie przepracował trzy lata.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku na wolnym powietrzu, ze względu na obowiązujące sanitarne rygory, odbyło się uroczyste pożegnanie i podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz Lasów Państwowych Pana Janusza KACZMARKA. Panu nadleśniczemu podziękowali i życzenia złożyli kierownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, mianowicie dyrektor Bartosz Michał BAZELA oraz z-ca dyrektora d.s. gospodarki leśnej Bartosz PEWNIAK. Pan dyrektor BAZELA w sowim wystąpieniu oprócz podziękowań i słów uznania za wieloletnią pracę i osiągnięcia na niwie leśnictwa przybliżył sylwetkę Pana Janusza KACZMARKA.

Droga zawodowa

W swojej długiej leśnej karierze, przechodzący na emeryturę Nadleśniczy Nadleśnictwa Miradz pracował na wielu stanowiskach. Pracę w Lasach Państwowych zaczął jako stażysta w roku 1975. Następnie był podleśniczym oraz leśniczym. Pracował także na stanowiskach inżyniera nadzoru, nadleśniczego terenowego oraz nadleśniczego. Swoją leśną karierę związał z nadleśnictwami: Czersk, Tuchola, Osie, Gniewkowo i Miradz (RDLP w Toruniu), z Nadleśnictwem Lipka (RDLP w Pile) oraz Nadleśnictwem Osusznica (RDLP w Szczecinku). Pan Janusz KACZMAREK łącznie przez 18 lat był dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Ostatnio kierował „lasami toruńskimi” w latach 2005 – 2018.

Priorytety i plany

W swoim wystąpieniu nadleśniczy Janusz KACZMAREK powiedział, że zawsze pracował na rzecz Naszych Lasów z pasją, oddaniem i poświęceniem. Wspomniał, że zajmując kierownicze stanowiska zabiegał o dobro pracowników Lasów Państwowych na równi z dobrem ojczystej przyrody, zwłaszcza jej elementu jakim są lasy. Na koniec podziękował wszystkim, których spotkał na swej życiowej drodze, od rodziców począwszy, którzy zaszczepili w nim miłość do Lasów i Przyrody. Podziękował również dyrektorowi Bartoszowi Michałowi BAZELI za umożliwienie publikacji w przyszłych numerach kwartalnika „Życie Lasów Kujawsko-Pomorskich” swoich wspomnień nad którymi pracuje.

Pasja i zaangażowanie

Podczas pracy Pana Janusza Kaczmarka na stanowisku dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zauważalny był postęp i sukces wypracowania optymalnej struktury lasów kujawsko-pomorskich. Potwierdzał to przede wszystkim wysoki poziom gospodarki leśnej, przy jednoczesnym wypełnianiu przez lasy na rzecz społeczeństwa wielu funkcji – ochronnych, zdrowotnych, rekreacyjnych, edukacyjnych.
Efekty znakomicie prowadzonej pielęgnacji drzewostanów przekładają się obecnie na najwyższy w kraju udział najlepszych klas jakościowych wielkowymiarowego drewna. Dzięki takiej działalności zachowujemy piękne kujawsko-pomorskie lasy, najlepiej spełniające funkcje przyrodnicze, ochronne, ale również produkcyjne.

Pan Janusz Kaczmarek w swojej karierze zawodowej był wielokrotnie odznaczany. Jak sam podkreśla, najbardziej dumny jest z wyróżnienia, które otrzymał w 1997 roku – Złoty Kordelas Leśnika Polskiego. Z kolei w 2005 roku został odznaczony odznaką „Za zasługi dla lasów Kujawsko-Pomorskich”, a osiem lat później Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Jako pasjonatowi polskich lasów, leśnictwa i łowiectwa życzymy dalszego kultywowania zainteresowań, wszelkiej pomyślności, entuzjazmu i energii płynącej prosto z leśnej natury, realizacji postawionych sobie celów, a jednocześnie zasłużonego odpoczynku na emeryturze w pełni zdrowia i sił.

Do życzeń Pracowników Nadleśnictwa Miradz dołącza się Dyrektor Bartosz Michał Bazela wraz z Pracownikami Biura i Nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu.