Asset Publisher Asset Publisher

N. Golub-Dobrzyń ma nowego szefa

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Bartosz Michał Bazela 28 maja 2018 r. powołał na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń Roberta Paciorka, dotychczasowego zastępcę dyrektora ds. gospodarki leśnej w toruńskiej dyrekcji LP.

Nowego nadleśniczego wprowadził na stanowisko zastępca dyrektora RDLP w Toruniu ds. ekonomicznych Roman Dobrzyński.

Robert Paciorek urodził się w 1967 r. w Żegocinie, ukończył Technikum Leśne w Tucholi, następnie studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz studia leśne na Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Rozpoczynał pracę w Nadleśnictwie Dobrzejewice na stanowisku stażysty i podleśniczego, pracował również jako strażnik leśny w Nadleśnictwie Toruń. Przez szereg lat pracował w biurze RDLP w Toruniu zajmując się działem szkodnictwa leśnego i ochrony mienia, w tym kierując Zespołem ds. Obronności i Ochrony Mienia. Od 2013 do 2017 r. pełnił funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Toruń, od 1 września 2017 r. był najpierw zastępcą dyrektora ds. rozwoju, następnie ds. gospodarki leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Interesuje się łowiectwem, sportem i filmem.