Asset Publisher Asset Publisher

22 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ziemi

W tym roku obchodzimy ten dzień pod hasłem "Matka Ziemia wysyła nam wiadomość"

W ostatnim czasie słyszeliśmy o rozległych pożarach w Australii, Kenię dotknęła inwazja szarańczy, a niemal w ciągu kilku miesięcy pojawiła się pandemia COVID-19. Wszystko to, co dzieje się na Ziemi, stanowi pośredni lub bezpośredni efekt działań podejmowanych  przez człowieka.

Wiele z nich jest następstwem naszego nieodpowiedzialnego działania, które prowadzi do zakłócenia naturalnych procesów przyrodniczych. Przykładem jest chociażby intensyfikacja rolnictwa, czy też wylesienia. Według Banku Danych o Lasach ogólna powierzchnia lasów na świecie zmniejszyła się w ostatnim dziesięcioleciu o 33,6 mln ha!

Ta sytuacja na szczęście nie dotyczy Polski, gdzie od 1945 r. sukcesywnie z roku na rok wzrasta lesistość (czyli powierzchnia lasów w stosunku do powierzchni lądowej naszego kraju). Co więcej, wzrasta również zasobność naszych lasów, czyli na jednostkę powierzchni przypada coraz więcej drewna. Dbamy również różnorodność gatunkową nie tylko drzewostanów, ale lasów jako ekosystemów.

Niewątpliwie, jakość środowiska naturalnego ma ogromny wpływ na zdrowie ludzi. Dlatego promujmy bardziej zrównoważoną gospodarkę, która działa zarówno na ludzi, jak i na planetę. Promujmy harmonię z naturą i Ziemią.

Pierwszy raz Dzień Ziemi był obchodzony 21 marca 1970 roku. Ostatecznie Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło w 2009 roku, że Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi będzie obchodzony na całym świecie 22 kwietnia, a pierwsze obchody tego święta odbyły się w 2010 roku.