Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy ofiarami Zbrodni Katyńskiej

Wiosną 1940 roku na rozkaz Józefa Stalina oddziały specjalne rosyjskiego NKWD dokonały zbrodni ludobójstwa na blisko 22 tysiącach obywateli polskich. Było wśród nich kilkuset leśników II Rzeczypospolitej.

Zbrodnia Katyńska to akt ludobójstwa dokonany przez państwo sowieckie na elitach państwa polskiego, który miał miejsce wiosną 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Twerze, w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi oraz w innych wciąż odkrywanych miejscach polskiej Golgoty Wschodu.

Śmierć z rąk sowieckiego NKWD poniosło wówczas ponad 14 tysięcy oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej oraz co najmniej 7 tysięcy innych obywateli Rzeczypospolitej reprezentujących przywódczą, patriotyczną, najlepiej wykształconą warstwę narodu polskiego.

Leśnicy ofiarami Zbrodni Katyńskiej

Do grona elit II Rzeczypospolitej zaliczali się również leśnicy. Wielu z nich w przededniu II wojny światowej zostało zmobilizowanych do Wojska Polskiego i brało czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. Ci ze stopniami oficerskimi, którzy po napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września, trafili do niewoli rosyjskiej zostali osadzeni w specjalnych obozach jenieckich NKWD i wiosną 1940 roku na rozkaz Stalina zamordowani „trybem katyńskim”, strzałem w tył głowy. Spoczywają na Polskich Cmentarzach Wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Kijowie-Bykowni oraz w leśnym cmentarzysku Kuropaty pod Mińskiem.

Nie wiemy ilu leśników pochłonęła Zbrodnia Katyńska. Było ich kilkuset. W książce ks. Zdzisława Peszkowskiego i Stanisława Zdrojewskiego „Leśnicy w grobach Katynia” (2000 r.) pojawia się lista 724 leśników. Inni badacze tematu po weryfikacji redukują tę liczbę wskazując, że nie wszyscy wymienieni wykonywali zawód leśnika. Nie jesteśmy też w stanie potwierdzić ofiar z wciąż nie ujawnionej tzw. listy białoruskiej z tysiącami polskich ofiar spoczywających w dołach śmierci w Kuropatach pod Mińskiem.

Tablica Pamięci w toruńskiej Dyrekcji

W 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, w gmachu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu umieszczono tablicę upamiętniającą dwunastu leśników i drzewiarzy związanych zawodowo z Pomorzem i Kujawami, ofiary tej zbrodni. Jest pośród nich Adam Loret, pierwszy naczelny dyrektor Lasów Państwowych, który w tym gronie symbolicznie reprezentuje wszystkich leśników polskich, którzy zginęli w Zbrodni Katyńskiej, a często dokładniejsze okoliczności ich śmierci, jak właśnie samego dyrektora Loreta, nie są znane. Pozostałych jedenastu, to leśnicy i drzewiarze związani swoim życiem zawodowym z regionem Pomorza i Kujaw.

Biografie dwunastu opisano w okolicznościowej publikacji, której fragment zamieszczamy pod artykułem, w formacie PDF – do pobrania.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zaplanowano na 31 marca 2020 r. Z powodu epidemii oficjalna uroczystość została przełożona na termin późniejszy.

Tablicę zaprojektował artysta plastyk Marek Abramowicz, autor kilku innych upamiętnień w toruńskiej Dyrekcji, m.in. jej pierwszego dyrektora Teofila Lorkiewicza. Obok imiennej listy dwunastu leśników i drzewiarzy, mocnym elementem projektu tablicy jest wizerunek Matki Boskiej Katyńskiej umieszczony na wstędze w barwach narodowych.

Tablica Katyńska w gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu jest kolejnym wyrazem hołdu dla Tych Leśników, którzy złożyli ofiarę najwyższą, swoje życie na ołtarzu Ojczyzny. Ich imiona, które w zamyśle architektów zbrodni miały być zapomniane, pozostaną na zawsze w pamięci naszej i przyszłych pokoleń.