Asset Publisher Asset Publisher

N. Miradz: LEŚNICY BĘDĄ OBSERWOWAĆ KORNIKI

Na terenie dwóch leśnictw w Nadleśnictwie Miradz wybrane zostały powierzchnie, na których wystawiono pułapki do odłowów kornika ostrozębnego.

Miejsca z wyłożonymi pułapkami to tzw. punkty obserwacyjne. Lokalizacje punktów wybrane zostały przez specjalistów z Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku. Montaż pułapek w terenie wykonali leśnicy z Miradza wraz z pracownikami zakładu usług leśnych.

W każdym z punktów obserwacyjnych znajduje się 11 pułapek. 8 z nich wabić będzie korniki przy pomocy feromonów. W przypadku korników żerujące osobniki wytwarzają w jelitach chemiczne substancje zwane feromonami agregacyjnymi.  Substancje te, które ludzie wyizolowali w latach 50-tych XX wieku, unoszą się w powietrzu i pomagają innym osobnikom w odnalezieniu skupisk żerujących już chrząszczy. W ten sposób korniki potrafią masowo zasiedlić jedno lub kilka drzew, tam żerować, składać jajka a jednocześnie omijać takie same drzewa rosnące po sąsiedzku. Na zapach feromonów agregacyjnych, w przeciwieństwie do często stosowanych w leśnictwie feromonów płciowych, reagują zarówno samce jak i samice korników.
Człowiek oszukując naturę, aby odławiać korniki stosuje sztuczne feromony w postaci różnego rodzaju dyspenserów, które umieszczane są w specjalnie skontruowanych pułapkach.

Miradzkie punkty obserwacyjne wyposażone zostały w 4 typy pułapek feromonowych przedstawionych na zdjęciach. 6 pułapek z 3 rodzajów tworzy charakterystyczną linię (barierę) zapachową a 2 pułapki dodatkowo zostały umieszczone w koronach drzew liściastych. W odległości ok. 500 metrów wspomnianej, feromonowej linii zapachowej leśnicy przygotowali tzw. pułapki klasyczne. Ten rodzaj pułapek to nic innego jak cała korona ściętej i pozostawionej w luźnym lesie sosny. W ten sposób wyłożone zostały po trzy pułapki (korony) w każdym z punktów obserwacyjnych.


6 pułapek 3 typów tworzących feromonową linię zapachową w punkcie obserwacyjnym w leśnictwie Wysoki Most. 
(fot. P. Kaczorowski) 

Cel wyłożenie pułapek

Wbrew pozorom wyłożone w punktach obserwacyjnych pułapki nie służą leśnikom do ograniczania liczebności korników. Głównym celem rozpoczynających się odłowów kornika ostrozębnego jest zbadanie przebiegu rozwoju i nasilenia jego występowania w danym roku oraz zebranie możliwie szczegółowych danych dotyczących biologii tego gatunku. Doglądając regularnie pułapek i zbierając takie dane jak np. daty pojawienia się pierwszych owadów w pułapkach, ilości owadów w poszczególnych dniach w zależności od warunków pogodowych, a także okresy pojawienia się jaj, larw oraz młodych korników pod korą pułapek klasycznych leśnicy otrzymają obraz na temat rozwoju populacji kornika ostrozębnego w lokalnych warunkach Nadleśnictwa Miradz.

      
Wywieszone na drzewach liściastych pułapki szczelinowe Theysohn'a uzupełniają feromonową linię zapachową w punktach obserwacyjnych kornika ostrozębnego. (fot. P. Kaczorowski)

Wiedza o sekretnym życiu korników ostrozębnych w Nadleśnictwie Miradz...

... posłuży leśnikom do prawidłowego i terminowego podejmowania działań, aby skutecznie zmniejszać poziom zagrożenia w lasach sosnowych. Dla leśników najważniejsze jest zachowanie trwałości lasu, a faktyczna - choć niezwykle trudna - walka z kornikiem ostrozębnym polega na likwidacji zasiedlonych gałęzi i całych koron sosnowych przez wylotem dojrzałych korników, których całe rzesze - gdy wylecą -  zasiedlają nowe drzewa.

Rok 2019 był tragicznym okresem dla sosnowych lasów w Nadleśnictwie Miradz. Osłabione suszą lasy zaatakowały ogromne ilości korników ostrozębnych, które dobiły, bądź zabiły wiele tysięcy drzew na powierzchni ponad tysiąca hektarów. Właśnie ubiegłoroczna tzw. gradacja (masowe wystąpienie szkodnika) kornika przyczyniła się do przygotowania przez leśników punktów obserwacyjnych z pułapkami w celu poznania lokalnej biologii tego owada.