Asset Publisher Asset Publisher

Leśne zagospodarowanie turystyczne naszego regionu we współpracy z lokalną społecznością

Na końcu sierpnia br. w Ośrodku Szkoleniowym „Leśnik” w Solcu Kujawskim, z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania Planu Urządzenia Lasu (PUL), na które zaproszono przedstawicieli władz samorządowych i lokalnych instytucji społecznych.

Celem rozmów było poruszenie problematyki turystycznego zagospodarowania lasu na terenie nadleśnictw: Bydgoszcz, Cierpiszewo oraz Solec Kujawski oraz poznanie oczekiwań społeczeństwa w ramach zagospodarowania przestrzennego terenu.

Spośród wielu zaproszonych placówek, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Toruniu, Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, Klubu Turystów Pieszych HORYZONT w Solcu Kujawskim, OSiR w Solcu Kujawskim, Harcerskiego Klubu Turystyki Pieszej KIWACZKI w Bydgoszczy, Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, Zakładu Karnego w Potulicach, Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” w Dobrczu, Harcerskiego Klubu Łączności „Emiter” w Łochowie, Muzeum im. Księcia Przemysława w Solcun Kujawskim, Klubu Sportowego UNIA w Solcu Kujawskim, LZS „Dąb” w Potulicach oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni.


Rozmowy konsultacyjne ze społecznością lokalną


Z uwagi na to, że teren Puszczy Bydgoskiej jest miejscem cennym przyrodniczo i duże znaczenie mają jego walory społeczne dla mieszkańców aglomeracji, a także turystów, RDLP w Toruniu organizując rozmowy konsultacyjne z przedstawicielami instytucji dążyło do poznania opinii o powstających projektach Planu Urządzania Lasu. Zaznaczono, że PUL określa wszystkie zadania z zakresu hodowli i ochrony lasu, jakie są do wykonania przez kolejne 10 lat, aby zachować trwałość i odpowiedni stan zdrowotny lasów. Niezbędne zatem jest wspólne wypracowanie i określenie potrzeb w zakresie infrastruktury turystycznej z uwzględnieniem oczekiwań społeczności. Wiemy, że klimat lasu bardzo dobrze wpływa na samopoczucie oraz jest miejscem wyciszenia i wypoczynku. Poza funkcjami typowo rekreacyjnymi las pełni również role edukacyjną dzięki m.in. ścieżkom przyrodniczo-leśnym, czy też  miejscom pamięci historycznej. Zgodnie stwierdzono, że oczekiwaniaspołeczeństwa względem rozwoju turystyki i rekreacji w lasach stale rosną.


Możliwości zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego RDLP w Toruniu


Podczas prezentacji szans i zagrożeń w perspektywie unowocześniania, rozbudowy i upowszechniania terenów leśnych przez leśników podkreślono istotę ścisłej współpracy i stałych konsultacji społecznych z instytucjami. Dyskusja pokazała, jak ważna jest wymiana doświadczeń na podstawie tych funkcjonujących, jak i możliwych do zastosowania ulepszeń. Debatowano m.in. o kodach QR jako nowoczesnym narzędziu mobilnym w lesie, serwisie czaswlas.pl, który zawiera wszelkie informacje o obiektach turystycznych Lasów Państwowych i jest na bieżąco aktualizowany, procesach tworzenia nowych szlaków: rowerowych, pieszych, konnych oraz perspektywie powstania trasy szybkiego ruchu S10. Pojawił się pomysł stworzenia aktualnej mapy turystycznej Puszczy Bydgoskiej zarówno w formie wydawnictwa, jak i w wersji internetowej.


Owocne rozmowy i plany na przyszłość


Uczestnicy spotkania po prezentacji własnych spostrzeżeń, przedstawieniu koncepcji i planów ich realizacji stwierdzili, że takie rozmowy są niezwykle ważne i potrzebne. Omówione i przedyskutowane pomysły zostaną uwzględnione w pracach nad Planem Urządzenia Lasu tak, aby usatysfakcjonować potrzeby mieszkańców oraz turystów z jednoczesnym zachowaniem ochrony, trwałości i zagospodarowania naszych lasów.