Asset Publisher Asset Publisher

N. Żołędowo: Leśna Skrzynia Skarbów - sukces edukacji leśnej

To już dziewięć lat projektu edukacyjnego Leśna Skrzynia Skarbów.

To już dziewięć lat projektu edukacyjnego Leśna Skrzynia Skarbów. 

Przez ostanie kilka lat wiele się zmieniło w edukacji przyrodniczo-leśnej realizowanej przez Lasy Państwowe. Treści, które kierujemy do odbiorców są o wiele bardziej czytelne i podane w ciekawy oraz atrakcyjny sposób.

Zainteresowanie pracą leśnika jest coraz większe i coraz częściej musimy odpowiadać na bardzo szczegółowe pytania. Przy dużych ośrodkach miejskich penetracja lasu jest ogromna, a to wszystko przez panującą modę na aktywny wypoczynek. Jako leśnicy bardzo się cieszymy, że las jest miejscem, w którym lubimy spędzać czas. To sprawia, że  coraz więcej osób obserwuje naszą pracę. Niestety cały czas funkcjonuje przekonanie, że w polskich lasach prowadzi się rabunkową gospodarkę leśną, a leśniczy to romantyczna postać przechadzająca się leśnymi ścieżkami w kapelusiku z piórkiem i koniecznie z dubeltówką na plecach. Zdecydowana większość leśnych turystów nie zna i nie rozumie  leśnego rzemiosła i dlaczego wycina się drzewa właśnie w tym miejscu, a nie kilkanaście kilometrów dalej.  Pada coraz więcej pytań, na które musimy odpowiedzieć.

Niestety nie zawsze robiliśmy to w sposób zrozumiały dla zwykłego odbiorcy. Sprawia to, że takie osoby szukały odpowiedzi w innym miejscu. Takim miejscem jest przeważnie Internet, w którym merytoryczna wiedza nie zawsze jest najważniejsza, a racje z reguły ma ten kto głośniej krzyczy.

Kilka lat temu odwiedziła nas Ewa Turska-Pawlicka z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” i zaproponowała nam udział w autorskim projekcie Leśna Skrzynia Skarbów. Od tego momentu wszystko potoczyło się błyskawicznie. Nadleśniczy Krzysztof Sztajnborn powołał Komisję Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, do której zaprosił przedstawicieli władz samorządowych, placówek dydaktycznych oraz organizacji pozarządowych. W kilka lat ilość osób biorących udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa wzrosła z trzech do kilkunastu tysięcy rocznie.

Założeniem tego projektu jest stworzenie merytorycznej bazy materiałów oraz rozwiązań w prowadzeniu zajęć o tematyce przyrodniczo-leśnej

 

Leśna Skrzynia Skarbów okazała się  strzałem w dziesiątkę. O lesie zaczęli uczyć nie tylko leśnicy. Jako, że zdecydowaną większość osób biorących udział w zajęciach stanowili mieszkańcy Bydgoszczy, w projekt bardzo mocno zaangażował się Urząd Miasta. W projekcie bierze udział blisko 100 placówek, a liczba zainteresowanych cały czas rośnie. Nad wartością merytoryczną całego przedsięwzięcia czuwają leśnicy z Nadleśnictwa Żołędowo, Nadleśnictwa Bydgoszcz oraz pedagodzy z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Patronat nad projektem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i to jest dla nas najlepsza rekomendacja.  

"Leśna Skrzynia Skarbów" zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej.

Skrzynia była początkiem niezwykle owocnej współpracy pomiędzy instytucjami i to na wielu płaszczyznach.

 

 

Każda edycja Leśnej Skrzyni Skarbów kończy się w czerwcu. Placówki biorące udział w projekcie przygotowują wystawy prac plastycznych przedstawiających las i przyrodę. Do stworzenia tegorocznych wystaw użyto materiałów przeznaczonych do recyklingu. Wystawę można podziwiać do końca czerwca w parku przy Nadleśnictwie Żołędowo. W czerwcu odbywa się także uroczyste zakończenie kolejnej IX edycji Leśnej Skrzyni Skarbów oraz projektu edukacyjnego Dzieci Kontra Śmieci.

Regulamin przewiduje przewiezienie materiałów dydaktycznych zamkniętych w "Skrzyni" do przedszkola i szkoły oraz pozostawienie ich na dwa tygodnie, w tym czasie nauczyciele realizują z dziećmi temat leśny, przyrodniczy, ekologiczny - związany z porą roku, wykorzystując udostępnione materiały.

Zakończenie kolejnych edycji, na które zapraszamy przedstawicieli wszystkich placówek biorących udział w projektach oraz współorganizatorów, jest swego rodzaju podziękowaniem za udział oraz wkład w edukację przyrodniczo-leśną.

Obok części oficjalnej są także ciekawe warsztaty lub zajęcia dla nauczycieli. W tym roku, dzięki uprzejmości Wykonawcy jednego z odcinków drogi S5 mogliśmy zaprezentować uczestnikom projektu proces realizacji takiego przedsięwzięcia i jaki wpływ ma na otaczający las i jego mieszkańców.

Najlepszym dowodem na to jakie znaczenie dla edukacji w naszym regionie ma Leśna Skrzynia Skarbów jest lista gości, którzy uświetniają swoją obecnością tą imprezę.  Nikogo już nie dziwi obecność władz samorządowych. Nie zabrakło także przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

To co wyróżnia nasze działania edukacyjne to świetna współpraca oraz ogromne zaangażowanie lokalnych samorządów, a w szczególności Urzędu Miasta Bydgoszczy. Nie chodzi tu tylko o wsparcie merytoryczne, ale także finansowe. Urząd Miasta jest głównym sponsorem nagród dla placówek biorących udział w projekcie. Dostarcza także wiele ciekawych pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w naszej leśnej edukacji. 

Bydgoszcz to miasto otoczone lasami. Nie dziwi więc fakt, że jej mieszkańcy spędzają wolny czas na łonie natury. Obserwując las coraz więcej osób zainteresowanych jest naszą pracą. Dzięki naszej działalności udaję nam się trafić do coraz to większego grona odbiorców. Jesteśmy na piknikach osiedlowych, dużych festynach miejskich, a wszystko to by pokazać co robi leśnik w lesie.

To nam jednak nie wystarczy i chcemy dalej podnosić atrakcyjność leśnych zajęć. Postanowiliśmy pójść jeszcze dalej. Kolejnym milowym krokiem w edukacji przyrodniczo-leśnej naszego regionu jest połączenie sił dwóch nadleśnictw Bydgoszcz i Żołędowo. Spotkało się to z ogromnym entuzjazmem organizatorów Leśnej Skrzyni Skarbów.

Prowadzenie gospodarki leśnej w sąsiedztwie dużego miasta nie jest łatwe. Każdy niemal element naszej działalności jest obserwowany i komentowany. To w dużej mierze od nas zależy w jaki sposób postrzegany jest leśnik. Dlatego Leśna Skrzynia Skarbów wyruszy we wrześniu już po raz dziesiąty.