Asset Publisher Asset Publisher

Profesor Jan Szyszko nie żyje

W środę 9 października nagle zmarł prof. Jan Szyszko, wielokrotny minister środowiska i poseł na Sejm RP. Miał 75 lat.

 

O śmierci ministra pierwszy oficjalnie poinformował na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

 

- Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość o śmierci profesora Jana. Zawsze będę go wspominał, jako wybitego naukowca światowego formatu, nauczyciela i przewodnika w kwestiach przyrodniczych, często głos rozsądku i wyraziciela prostych prawd w coraz bardziej pogmatwanym świecie. Jego zasługi dla leśnictwa, ochrony środowiska i polityki klimatycznej nie ulegają wątpliwości, by przypomnieć tylko jego nowatorskie badania nad obiegiem węgla w lesie lub znaczący wpływ na kształt Porozumienia Paryskiego. Był przy tym człowiekiem niezwykle uprzejmym, ciepłym, o wielkiej kulturze osobistej i erudycji. Polska straciła prawdziwego patriotę - wspomina dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

W latach 1993–1994 prof. Szyszko pełnił funkcję dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodowych w resorcie środowiska. Był ministrem środowiska pięciu rządów. Prof. Szyszko był ministrem środowiska pięciu rządów, po raz pierwszy w gabinecie Jerzego Buzka (1997-99), następnie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (2005-2007). Od 2015 r. do 2018 r. pełnił funkcję ministra środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego (do stycznia 2018 r.). Był pełnomocnikiem rządu do spraw Konwencji Klimatycznej i prezydentem V Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ

Był także posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Prof. Szyszko startował również w obecnych wyborach do parlamentu.

Jan Szyszko był również nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Był  pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, a także współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Był też jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Był autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Jako minister środowiska m.in. objął ochroną wilka na terenie całego kraju i patronował wprowadzeniu ochrony ponadstuletnich drzew w nadleśnictwach w Puszczy Białowieskiej.

Był inicjatorem i promotorem ważnych badań na temat bilansu i wymiany węgla w drzewostanach, które przed wiele dekad prowadził w okolicach Tuczna. W ostatnich latach decydowanie opowiadał się za interwencją w celu ograniczenia największej od stulecia gradacji kornika w Puszczy Białowieskiej, zagrażającej dotychczasowym siedliskom oraz powodującej wzrost zagrożenia dla ludzi i pożarowego.

Prof. Szyszko uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Lüneburgu za badania nad biegaczowatymi, a w 2008 r. otrzymał nagrodę im. Ettore Majorany, przyznawaną m.in. przez Papieską Akademię Nauk.