Asset Publisher Asset Publisher

INFORMACJA

Informujemy, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przystępuje do opracowania projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Różanna, Skrwilno i Włocławek.

Plany te będą obowiązywały na lata 2026-2035. Komisje Założeń Planu (KZP), których celem będzie wypracowanie założeń do sporządzanych projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, odbędą się o godzinie 10:00 , następujących w terminach:

  - Nadleśnictwo Różanna – 02.10.2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Różanna

  - Nadleśnictwo Skrwilno – 16.10.2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Skrwilno

  - Nadleśnictwo Włocławek – 04.10.2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Włocławek

Istnieje możliwość udziału społeczeństwa w obradach komisji oraz zapoznania się z treścią projektu założeń do planu (referatu i koreferatu na KZP). Z dokumentami tymi można się zapoznać w siedzibie RDLP w Toruniu oraz w poszczególnych nadleśnictwach w godzinach urzędowania lub na stronie BIP RDLP w Toruniu w zakładce „Plan urządzenia lasu”.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w posiedzeniu KZP pocztą elektroniczną na adres: janusz.nosowicz@torun.lasy.gov.pl , w terminie do 3-ch dni poprzedzających posiedzenie KZP.