Asset Publisher Asset Publisher

Informacja

Założenia do planu urządzenia lasu Nadleśnictw Dobrzejewice i Szubin

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że ,,Założenia do planu urządzenia lasu'' zawarte w protokołach z KZP  dla Nadleśnictw: Dobrzejewice i Szubin są wyłożone do wglądu w siedzibie RDLP w Toruniu w godzinach urzędowania lub na stronie BIP RDLP w Toruniu pod adresem:

https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-toruniu/plan-urzadzenia-lasu

Uwagi i wnioski dotyczące tych założeń można składać do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu do dnia 14 stycznia 2022 roku, pisemnie lub za pomocą środków kominikacji elektronicznej.

Dyrektor RDLP w Toruniu rozpatrzy złożone uwagi i wnioski w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania uwag i wniosków.