Asset Publisher Asset Publisher

Europejska Sieć Współpracy – INTEGRATE+

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu gościła leśników z 16 państw europejskich, działających w ramach sieci Integrate+, promującej integrację ochrony przyrody z wielofunkcyjną zrównoważoną gospodarką leśną.

W ostatnim dwudziestoleciu, w wielu krajach europejskich odnotowywane są i często nagłaśniane w mediach sytuacje konfliktowe na linii gospodarowanie zasobami leśnymi – ochrona przyrody.

Głównym celem pobytu leśników z grupy państw europejskich na terenie lasów kujawsko-pomorskich było skorzystanie z wiedzy i doświadczeń polskich leśników w prowadzeniu gospodarki leśnej oraz budowaniu porozumienia pomiędzy różnymi grupami społecznymi reprezentującymi często odmienne interesy.

Spotkanie zainaugurował wieczorny seans filmu pt.: „Zobaczyć niedostrzegalne”, czyli 22 minutowe, poetyckie widowisko w technologii fulldome –wyświetlone wewnątrz kopuły toruńskiego planetarium.

16 kwietnia br. delegacja leśników gościła w trzech nadleśnictwach: Dobrzejewice pod Toruniem oraz Rytel i Woziwoda w Borach Tucholskich. Gospodarzem wizyty był dyrektor toruńskiej dyrekcji, Bartosz Michał Bazela, który po oficjalnym przywitaniu gości, przedstawił program dnia.

Podczas wizyty na terenie szkółki leśnej Bielawy w Dobrzejewicach goście z zagranicy obejrzeli prezentację poświęconą lasom kujawsko-pomorskim i prowadzonej w nich zrównoważonej gospodarce leśnej. Następnie zapoznali się z obiektem szkółki Bielawy, produkcją sadzonek oraz sposobami wyboru i zasadami kwalifikacji materiału nasadzeniowego do odnowień lasu.

Kolejnym punktem wizyty było Nadleśnictwo Rytel w Borach Tucholskich, gdzie goście zapoznali się z rozmiarem szkód wyrządzonych przez „huragan stulecia” z sierpnia 2017 roku oraz sposobami komunikowania się i docierania do opinii publicznej z informacją o postępach w odnawianiu powierzchni klęskowych, między innymi poprzez organizowane akcje społecznego sadzenia lasów.

Delegacja leśników z zagranicy miała wyjątkową sposobność uczestniczenia w sadzeniu lasu zorganizowanym na powierzchni po huraganowej. Po akcji sadzeniowej dokonano upamiętnienia tego wydarzenia poprzez przybicie pamiątkowej tabliczki, informującej, że las posadzili uczestnicy seminarium europejskiej sieci współpracy INTEGRATE+.  

Następnie nasi goście przejechali do Nadleśnictwa Woziwoda na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”, gdzie zapoznali się z zasadami prowadzonej tam gospodarki leśnej wraz z oceną jej oddziaływania na środowisko. Duże zainteresowanie towarzyszyło prezentacji programów: ochrony przyrody i edukacji leśnej społeczeństwa, które realizują  miejscowe nadleśnictwa. Uczestnikom INEGRATE + zaprezentowano również działalność Technikum Leśnego w Tucholi.

W środę 17 kwietnia br., w ostatnim dniu sesji, odbyła się w Toruniu konferencja, na której przedstawione zostały prezentacje członków sieci Integrate+.

Uczestnicy seminarium okazali się bardzo aktywnymi słuchaczami. Wykazywali duże zainteresowanie tematami poruszanymi zarówno podczas wystąpień kameralnych leśników polskich, jak i podczas prezentacji terenowych.

Zaangażowanie leśników Regionalnej Dyrekcji LP w Toruniu w działania sieci europejskiej Integrate+  służy promocji praktycznych rozwiązań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej szeroko realizowanych w polskich lasach, a także do prezentacji na forum międzynarodowym osiągnięć związanych m.in. z inwentaryzacją przyrodniczą prowadzoną przez Lasy Państwowe. Dążymy do wzmacniania komunikacji w ramach Integrate+, a także do stymulowania współpracy międzynarodowej poprzez organizację takich wydarzeń, jak wizyta leśników z wielu krajów Europy na terenie lasów kujawsko-pomorskich.