Asset Publisher Asset Publisher

Dokarmiajmy ptaki

Zima dla ptaków to trudny okres. Niskie temperatury zwiększają wydatek energetyczny, jaki ptasie organizmy potrzebują do przetrwania.

Zima dla ptaków to trudny okres.  Niskie temperatury zwiększają wydatek energetyczny, jaki ptasie organizmy potrzebują do przetrwania. Wysoka pokrywa śnieżna utrudnia zdobycie pokarmu, którego jest znacznie mniej niż w okresie pełnej wegetacji.

 Dokarmianie ptaków w tym okresie pozwala przetrwać naszym leśnym sprzymierzeńcom.  Ptaki są bardzo ważną elementem ekosystemu leśnego pozwalającą utrzymać naturalną równowagę w lesie. Leśnicy od zawsze doceniali ich rolę w ekosystemach leśnych. W lasach gospodarczych zakłada się remizy, w których wysadza się gatunki owocodajne będące bazą pokarmową nie tylko dla ptaków. Wywiesza się budki lęgowe, pozostawia drzewa dziuplaste pozostawia biogrupy starych drzew wśród upraw i wreszcie dokarmia ptaki w okresie zimy. Wszystkie te zbiegi wpisują się w ramy jednej z metod ochrony lasu wykorzystującej naturalne czynniki ekosystemu leśnego zwanej metoda ogniskowo kompleksową.

Dokarmianie ptaków poza pomocą skrzydlatym gościom pozwala na obserwacje ptaków gromadzących się przy karmnikach. Możemy podziwiać różnorodność ptasiego świata, rozpoznawać gatunki i ich zachowania. Bywalcami leśnych karmników są sikory, jest to najliczniej reprezentowany rodzaj prym wiedzie tu żółto wybarwiona sikora bogatka nie mniej liczna jest sikora modra z niebieskim ubarwieniem na głowie zalatują również sikora uboga, sosnówka oraz czubatka. Żółto ubarwione ptaki większe od bogatki odganiające pozostałych gości karmników to dzwońce. Stadnie przylatują koneserzy nasion z olchowych szyszek- czyże. Częstym gościem na kulkach z tłuszczu i nasion oraz słoninie jest dzięcioł duży, kowalik czy pełzacze leśny i ogrodowy. Na przelotach do karmników przylatują jery- szczególnie pod koniec lutego. Przy karmniku można zobaczyć wróble, mazurki, kosy, kwiczoły, nasionami nie pogardza grubodzioby czy krzykliwe sójki. W pobliżu można czasami dostrzec polującego na bywalców karmników krogulca.

Przy dokarmianiu stosowane są karmniki drewniane różnych konstrukcji, butelki z dozownikami wypełnione ziarnem, kule z tłuszczu i nasion czy płaty niesolonej słoniny.

Ptaki odwiedzające karmniki chętnie zjadają nasiona prosa, pszenicy, owsa jednak największą popularnością cieszy się słonecznik, lubią go: sikory, dzwoniec, wróbel, mazurek, czyż, kowalik, trznadel. Popularna karmą są płaty słoniny, co, ważne niesolonej powinna być ona jednak świeża i wymieniana szczególnie po okresach ociepleń. Amatorami owoców jak kawałki jabłek, jarzębina czy krojone rodzynki są drozdy kos i kwiczoł. Chleb odpowiednio rozdrobniony powinien stanowić tylko dodatek. Karmienie ptaków samym chlebem ma negatywny wpływ na ich układy pokarmowe. Dużą popularnością cieszą się kulki tłuszczowo nasienne.

Dokarmianie rozpoczynamy późną jesienią stopniowo zwiększając porcje pokarmu w okresie zimy, im bliżej wiosny zmniejszamy porcje aż do zakończenia. Podczas dokarmiania musimy pamiętać, aby go nie przerywać, nagłe przerwanie może mieć negatywne skutki dla ptaków.