Asset Publisher Asset Publisher

Debata o polskiej wsi

„Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”. Pod takim hasłem odbyła się w sobotę 13 maja br. w Hali Arena w Toruniu konferencja naukowa, poświęcona m.in. roli Kościoła, leśnictwa i łowiectwa w rozwoju polskiej wsi.

Organizatorami konferencji było Ministerstwo Środowiska, Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość" oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy udziale Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego i rolniczej ,,Solidarności". Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczyło ponad osiem tysięcy osób, głownie leśników, myśliwych i rolników. Było też wielu znamienitych gości, a pośród nich: Beata Kempa – szefowa kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prof. Jan Szyszko – minister środowiska, dr Konrad Tomaszewski – dyrektor generalny Lasów Państwowych, ks. dr Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja oraz grupa parlamentarzystów reprezentujących Sejm i Senat RP.

Homilia bp. Dydycza
Debatę o polskiej wsi poprzedziła Msza święta, której przewodniczył biskup kaliski Edward Janiak, a homilię wygłosił ks. Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. Hierarcha zauważył, że uroczystość w Toruniu odbywa się w symbolicznym dniu (13 maja) setnej rocznicy objawień fatimskich, nawiązując zaś do tematyki konferencji powiedział: „Kiedy troszczymy się o polską ziemię i polskie lasy, troszczymy się, by polska przyroda była bezpieczna, to znaczy, że wychodzimy naprzeciw temu poleceniu, jakie Bóg dał pierwszym rodzicom, by ziemię sobie czynili poddaną, by z nią współpracować".

List premier Szydło
Po Mszy św., list premier Beaty Szydło do uczestników konferencji odczytała minister Beata Kempa. Premier napisała m.in., że „Wieś i polskie lasy, to miejsca, w których w sposób szczególny pielęgnowana jest polskość. Tutaj filarami codziennego życia pozostają wiara, ojczyzna, tradycja, rodzina i umiłowanie ziemi". Zapewniła też, że „Dla kierowanego przeze mnie rządu sprawy polskiej wsi i polskich lasów to jedno z zadań o priorytetowym znaczeniu."

Premier dodała, że Polska dysponuje „wyjątkowym bogactwem, którego racjonalne wykorzystanie daje gwarancję rozwoju naszej ojczyzny. (…) Użytkowanie tych zasobów musi uwzględniać ich jednoczesną ochronę i docenianie skarbów polskiej ziemi. Konferencja jest cennym wyrazem troski oraz dbałości o przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo polskiej wsi i polskich lasów."

Adresy do uczestników toruńskiej konferencji skierowali również m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu RP, a jak zawsze serdecznie wszystkich przybywających do grodu Kopernika powitał Michał Zaleski – prezydent Torunia.

Czas na dyskusję
Debatę na temat polskiej wsi zapoczątkowały wystąpienia ks. dr. Tadeusz Rydzyka, który podziękował za inicjatywę i doprowadzenie do debaty na temat polskiej wsi oraz ministra prof. Jana Szyszko, który wprowadził słuchaczy w tematykę konferencji.

„Żeby zachować unikatowość polskiej wsi, musimy pamiętać o tym, że była ona kreowana przez rolników współdziałających z leśnictwem i łowiectwem. Nie ulega wątpliwości, że polska wieś przetrwała i zachowała swoją unikatowość dzięki Kościołowi. Kiedy się popatrzy na historię polskiej wsi, to była ona ostoją polskości, patriotyzmu i działalności społecznej dla trwania człowieka w tym miejscu. Jest to swego rodzaju unikatowość, która w tej chwili, gdy popatrzymy na trendy występujące w Europie, jest w pewnym sensie zakłócona" - podkreślił  minister Szyszko. A odnosząc się do sytuacji w Polsce powiedział: „Działamy tak, żeby można było wykorzystywać żywe zasoby przyrodnicze do rozwoju gospodarczego, szczególnie na terenach wiejskich. (…) Spotykamy się na sympozjum naukowym, żeby przedyskutować sposoby współdziałania w zakresie wykorzystania zasobów przyrodniczych dla rozwoju gospodarki (…)zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju".

Prelegenci i tematyka wystąpień
Podczas konferencji wygłoszono następnie osiem referatów:
1. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz – „Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew"
2. Temida Stankiewicz-Podhorodecka – „Kościół i przyroda. Wolność artystyczna czy działanie z premedytacją"
3. Dr Mirosław Sulej – „Rola wsi w walce o Polskę"
4. Wojciech Włodarczyk – „Wieś i jej rola w polskim społeczeństwie – tło historyczne"
5. Dr Konrad Tomaszewski – „Leśnictwo dla polskiej wsi"
6. Prof. dr hab. Wanda Olech – „Łowiectwo dla polskie wsi"
7. Prof. dr hab. Roman Dziedzic – „Polskie łowiectwo dla ochrony przyrody – dziedzictwo kulturowe"
8. Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – „Kościół dla polskiej wsi – wieś dla polskiego kościoła katolickiego".

Relację z toruńskiej konferencji przeprowadziła Telewizja TRWAM. Obszerne komentarze odnoszące się do tego wydarzenia pojawiły się na wielu portalach internetowych, w tym na www.wpolityce.pl, gdzie zainteresowani z łatwością je odnajdą. Pośród patronów medialnych wydarzenia znalazły się również: TVP, Radio Maryja, Nasz Dziennik, Łowiec Polski, Niedziela i Głos Lasu. Ponadto, organizatorzy konferencji zapowiedzieli, że referaty w pełnym brzmieniu pojawia się w odrębnej publikacji pokonferencyjnej.