Asset Publisher Asset Publisher

Coraz więcej lasów, coraz więcej drewna

Drewno jest doskonałym naturalnym surowcem odnawialnym. Po wojnie przybyło w Polsce 2,5 miliona hektarów lasów, a zasobność drzewostanów uległa podwojeniu. Pozyskanie drewna w lasach sukcesywnie rośnie. Użytkowana jest jedynie część bieżącego przyrostu (ok. 55 proc.).

Perspektywy wzrostu w regionie
W przyszłym roku z nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, obejmującej lasy kujawsko-pomorskie, do sprzedaży trafi 2,2 mln m sześc. drewna. Z tego pula surowca dla przemysłu drzewnego wyniesie  około 1,7 mln m sześc. To prawie o 64 tys. m sześc. więcej niż rok wcześniej. Lasy Państwowe zwiększają pozyskanie drewna od dawna  – od 1990 r. wzrosło ono ponad dwukrotnie i wciąż stabilnie rośnie – co roku o kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych.

Drewno – polski przebój
Lasy Państwowe są największym dostawcą drewna na polski rynek. Surowiec pozyskiwany w polskich lasach prawie w całości trafia do polskich przedsiębiorstw.  Dzięki temu, że drewno jest sprzedawane przez jedną, państwową instytucję przemysł drzewny ma dobre warunki do rozwoju.  W wielu krajach UE, gdzie jest dużo lasów prywatnych, handel drewnem mocno zależy od cykli koniunkturalnych.

Lasy Państwowe opierają się na  10-letnich planach urządzenia lasu. Rokrocznie starają się pozyskiwać 1/10 drewna z owego planu. Zatem przemysł drzewny wie, jaka w danym roku mniej więcej będzie podaż surowca i to w perspektywie wieloletniej – nigdzie indziej rynek drzewny nie ma takiej stabilności i przewidywalności.

Polska jest 10. największym producentem i 4. eksporterem mebli na świecie. Polski przemysł drzewny sprzedaje za granicę wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie, co stanowi 10 proc. całego polskiego eksportu. Sektor leśno-drzewny wypracowuje ok. 2 proc. PKB. Nie tylko daje pracę setkom tysięcy osób, lecz także jest motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii. Od początku transformacji przyciągnął też zagraniczny kapitał o wartości ponad 30 mld zł. Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób.

Wkład Lasów w lokalny rozwój
Nadleśnictwa RDLP w Toruniu dostarczają drewno 619 firmom drzewnym, w których pracuje 40 tys. osób.  Drewno jest natomiast pozyskiwane przez zakłady usług leśnych, których na terenie RDLP w Toruniu jest 233. Świadczą one różne prace zlecane przez nadleśnictwa. Pracuje w nich ponad 1800 osób.

Ale to nie koniec wkładu Lasów w lokalny rynek pracy. Co roku przy inwestycjach (drogowych, kubaturowych i in.) prowadzonych przez nadleśnictwa pracę znajduje 1000-1500 osób.

Lasy wspierają także samorządy gminne odprowadzając do ich budżetów w ubiegłym roku 10,4 mln zł podatku leśnego oraz 4,2 mln zł innych podatków. Jest to znaczące wsparcie, szczególnie dla gmin o dużej lesistości.

System sprzedaży drewna
Przedsiębiorcy będą mogli kupować drewno w jednej procedurze, składającej się z dwóch etapów:

  • sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym (PLD) z uwzględnieniem wielkości zakupów drewna, tj. dla klientów, którzy dokonywali już zakupu drewna w Lasach Państwowych;
  • aukcjach systemowej w aplikacji E-drewno dla wszystkich klientów, także nowych firm na rynku.

Na podstawie wyników obydwu etapów zostanie zawarta jedna roczna umowa sprzedaży.

Zmiany wprowadzone do zasad sprzedaży na 2016 rok są wynikiem analiz postulatów zgłaszanych przez przedsiębiorców, uwzględniają zalecenia pokontrolne NIK oraz wymogi wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Wspomniane wyżej procedury dotyczą sprzedaży hurtowej surowca dla przemysłu. Tak samo jak w latach poprzednich, na odrębnych zasadach będzie odbywała się detaliczna sprzedaż drewna na opał (cennik ustala każdy nadleśniczy). Pula drewna dla odbiorców detalicznych wyniesie 0,5 mln m sześc. Zakupy odbywają się bezpośrednio w nadleśnictwie.