Asset Publisher Asset Publisher

90 lat Dyrekcji

Leśnicy Kujaw i Pomorza świętowali 90. rocznicę utworzenia Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.

2 lutego 2015 r. w Hotelu Copernicus położonym na toruńskim nabrzeżu Wisły odbyła się uroczystość jubileuszu 90-lecia Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Dyrektor Janusz Kaczmarek wygłosił prelekcję pt. „90 lat Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu", poświęconą historii leśnictwa w regionie. Obejmowała ona cały okres działalności – od początku istnienia struktur Lasów Państwowych i tworzenia ich administracji, poprzez dramaty II wojny światowej, aż do okresu powojennego – wielkich zalesień, gradacji owadów oraz czasów współczesnych. Wspomniano o ostatnich, znaczących inwestycjach, intensywnej przebudowie monokultur iglastych na lasy wielogatunkowe oraz znaczeniu wykształconej kadry.

Jedną z niewątpliwych atrakcji uroczystości była premiera krótkiego filmu „Zielone bogactwo Kujaw i Pomorza", promującego walory kujawsko-pomorskich lasów. Film został zrealizowany przy współpracy z Telewizją Toruń.

Niespodzianką na koniec ceremonii był muzyczny występ głównego specjalisty ds. łowiectwa w RDLP, Piotra Beszterdy. Do obrazów uwiecznionych obiektywami leśników Kujaw i Pomorza, zagrał on kilka utworów na pianinie.

Swoją obecnością, zgromadzonych na regionalnych obchodach, zaszczycił dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak.

Obchody 90. rocznicy utworzenia Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu zgromadziły szerokie audytorium. Wśród gości obecni byli parlamentarzyści – wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, senator Andrzej Kobiak, a także wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober.

Leśnicy tradycyjnie gościli prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego, jak również  przedstawicieli władz samorządowych – starostów, burmistrzów i wójtów. Niezawodnie wizytę złożyli strażacy, przedstawiciele Policji, Wojska, a także wielu innych instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Technikum Leśnego w Tucholi, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu, Biur Urządzania Lasu, Polskiego Związku Łowieckiego, Szkoły Leśnej na Barbarce, członkowie rad Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz reprezentanci instytucji finansowych.

Licznie przyjechali przedstawiciele przemysłu drzewnego, przybyli szefowie regionów związków zawodowych, kapelani leśników i radcy prawni.

Niezwykle miłym gestem była obecność dyrektorów sąsiadujących Regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. Brać leśną regionu reprezentowali nadleśniczowie nadleśnictw oraz naczelnicy toruńskiej dyrekcji, a także emerytowani leśnicy i pracownicy ochrony przyrody.

Nad wyraz ciepłe i akceptujące naszą pracę życzenia oraz pamiątki przekazane przez gości dały nam, leśnikom następny impuls i motywację do dalszej pracy na rzecz Lasów i Ojczyzny.

Uroczystość uświetniły hejnały wykonywane przez Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich działający przy Nadleśnictwie Skrwilno.

Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, nawiązując do referatu dyrektora Janusza Kaczmarka o dziejach Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu podkreślił, że niezwykle trafną decyzję polskich władz państwowych okresu międzywojennego było wydzielenie wyspecjalizowanej administracji do zarządzania lasami państwowymi. Struktura ta sprawdziła się w całym minionym 90-leciu.

Marszałek Wyrowiński wspomniał też wiekopomną ustawę o lasach z 1991 roku, w pracach nad którą uczestniczyli też leśnicy obecni dzisiaj na uroczystości. To była jedna z fundamentalnych ustaw ustrojowych, przyjęta jeszcze przez sejm kontraktowy i wybrany, w pierwszych po II wojnie światowej wolnych wyborach, Senat. Pojawiały się później próby zmian niekorzystnych dla lasów, ale na szczęście zawsze tłumione. „Lasy w Polsce powinny pozostać na zawsze pod nadzorem państwa" – stwierdził marszałek.

„Leśnicy zawsze w historii trwali przy Rzeczypospolitej, również tutaj na Kujawach i Pomorzu. Rzeczpospolita jest im winna wdzięczność również za to, że większość skarbów przyrody, które posiada znajduje się pod tak troskliwą pieczą" – mówił marszałek Wyrowiński.

Wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes nawiązała w swojej wypowiedzi do dramatycznego w skutkach huraganu z lipca 2012 roku, który zniszczył na terenie Borów Tucholskich blisko 500 ha lasów. Wydarzenie to było okazją do poznania z bliska niezwykłego zaangażowania mieszkańców, w tym leśników w ratowanie lasu, usuwanie szkód i niezwłoczne przystąpienie do odbudowy tego, co zostało zniszczone.

„Uważam, że to, co jest największym bogactwem kraju i narodu, musi być Skarbem Państwa." – mówiła Pani Wojewoda – „Drodzy leśnicy, pełnicie niełatwą służbę, bo ona musi pozostawać w zgodzie z prawami natury i ochroną środowiska, a jednocześnie wypełniać potrzeby i oczekiwania społeczeństwa."

„Żyjecie i pracujecie w otoczeniu lasu. Zawsze, gdy przebywam w waszym środowisko odczuwam niezwykłe ciepło i przyjaźń. Nie wiem, co o tym przesądza. Czy to kolor waszego zielonego munduru, czy wasze leśne usposobienie, wasza natura, czy wasze ciekawe opowieści o lesie..."

Marszałek Województwa Piotr Całbecki powiedział: „Jako marszałek województwa chcę podkreślić, że o cześć regionu zajętą i zarządzaną przez Lasy Państwowe nie muszę się martwić, z którą nie ma żadnych problemów, bo jest przez leśników zarządzana perfekcyjnie."

„Lasy to ważny segment gospodarki naszego województwa. – kontynuował marszałek Całbecki – W oparciu o surowiec drzewny rozwija się bardzo dynamicznie chociażby przemysł meblarski, który jest już jedną ze specjalizacji naszego regionu. W tę dziedzinę będziemy inwestować w nowej perspektywie finansowej."

„Naturalny, harmonijny krajobraz, w którym żyjemy, wypełniony żywą zielenią to też zasługa Lasów Państwowych. Nie byłoby to możliwe bez administracji leśnej – zwartej, ale skromnej ilościowo grupy zawodowej. Leśnicy, to dzisiaj ludzie dobrze wykształceni, z wielkim sercem dla przyrody. Oni kształtują środowisko, krajobraz z lasem. Na nich spoczywa wielka odpowiedzialność. Leśnicy wykonują pracę dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa, które z dóbr lasu – chociaż nie zawsze świadomie – na co dzień korzysta."

„Na ręce dyrektora Janusza Kaczmarka składam podziękowanie wszystkim leśnikom Kujaw i Pomorza za dobrą i owocną współpracę. Uczestniczę w wielu spotkaniach z leśnikami. One wszystkie są niezwykle konstruktywne i zakończone dobrymi decyzjami, które rozwiązują realne problemy i zadania stojące przed samorządem i Lasami Państwowymi."

„Dziękuję wam leśnicy również za to, że wprowadzacie do naszego szarego, często zagonionego życia wspaniałą atmosferę, na przykład przy okazji świątecznej choinki, którą otrzymujemy każdego roku z Lasów Państwowych. Wprowadzacie poczucie, że istnieje ten trochę lepszy, nieco spokojniejszy leśny świat."

Prezydent Torunia Michał Zaleski pogratulował leśnikom polskim wielkiego społecznego uznania potwierdzonego w sondażach prowadzonych m.in. przez Ministerstwo Środowiska, dodając, że nic w tym dziwnego skoro leśnicy to strażnicy lasów - największego skarbu naszego państwa i narodu. „Gospodarowanie 430 tys. hektarów lasów to zadanie niełatwe. Wykonujecie tę prace wyjątkowo starannie, dobrze i dokładnie – mówił prezydent do leśników zgromadzonych na sali – A zalesienie w okresie powojennym ponad 100 tys. hektarów nowych gruntów w regionie kujawsko-pomorskim, to było wielkie wyzwanie, któremu w pełni podołaliście."

Prezydent Zaleski z uznaniem wyrażał się na temat różnych współczesnych form udostępnienia lasów państwowych dla społeczeństwa. A jest to w regionie ponad 1300 km leśnych ścieżek spacerowych i szlaków turystycznych, wiele leśnych tras i obiektów dydaktycznych, które odwiedza każdego roku ponad 130 tys. osób ucząc się bezpiecznego i pożytecznego korzystania z rozlicznych darów lasów.

„Na ręce dyrektora Janusza Kaczmarka składam najserdeczniejsze życzenia skierowane do wszystkich leśników toruńskiej dyrekcji, aby nasze lasy omijała brudnica mniszka i pożary, bo chociaż jest ich rocznie około dwustu, to przecież jest to o dwieście za dużo. Życzę, aby ustawodawstwo leśne było trwałe i aby pomysłów na zmianę sposobu zarządzania, kierowania i pracy w lasach było jak najmniej, abyście państwo mogli stabilnie funkcjonować otrzymując za dobrą i ofiarną pracę satysfakcjonujące wynagrodzenie. Życzę leśnikom i całemu społeczeństwu pogodnego, radosnego korzystania z wielkiego skarbu narodowego, jakim są polskie lasy" – zakończył prezydent Zaleski.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak w swojej wypowiedzi podkreślił zasługi tych pokoleń leśników, którym zawdzięczamy dzisiejsze lasy i korzyści, jakie z nich całe społeczeństwo odnosi. „Las ma bowiem to do siebie – mówił dyrektor – że plon zbieramy po dziewięćdziesięciu, stu latach, na które składa się praca kilku pokoleń leśników. Chylę czoła przed tymi, których już dzisiaj nie ma, bądź odeszli na emeryturę, a ich praca przebiegała w burzliwych okresach historycznych, politycznych i organizacyjnych. Przebrnęli obronną ręką przez nieszczęścia wojny, różne systemy społeczno-polityczne, a jednak pozostawili las, z którego wszyscy możemy korzystać."

„Gratuluję leśnikom toruńskim jubileuszu 90-lecia. Cieszę się, że możecie poszczycić się sukcesami w swojej pracy. Leśnicy z natury są skromni, jednak widoczne osiągnięcia z zakresie ekologizacji gospodarki leśnej, inwestycje, czy dobry stan naszych drzewostanów są obiektywnym powodem do dumy i uznania. Dziękuję leśnikom Kujaw i Pomorza! Dyrekcja toruńska na mapie polskich Lasów państwowych jest jednostką dobrze zorganizowaną i wspaniale pracującą."

„Pamiętać jednak winniśmy, że nic nie jest nam dane na zawsze. Pamiętamy, że na etapie tworzenia ustawy o lasach w 1991 roku nie było pewności, że Lasy Państwowe będą samowystarczalne finansowo. Dzisiejsza uroczystość to dobra okazja, aby podziękować parlamentarzystom, przedstawicielom władzy wszystkich szczebli, licznym organizacjom i instytucjom za współpracę i wsparcie, które otrzymujemy. To dla nas leśników bardzo dużo, to dla nas otucha, że polski system państwowego leśnictwa na zawsze w Polsce będzie utrzymany.

Leśnikom i lasom kujawsko-pomorskim – Darz Bór!"

Pierwszym zasadniczym aktem prawnym w skali całego kraju, traktującym lasy państwowe, jako oddzielną gałąź gospodarki narodowej, było rozporządzenie ówczesnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego z 30 grudnia 1924 r. w sprawie wydzielenia lasów państwowych w odrębny pion administracji państwowej. Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu została powołana do życia 1 lutego 1925 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 16 stycznia 1925 r. Rozporządzenie to wprowadziło jednolity podział administracyjny lasów kraju na 10 dyrekcji lasów państwowych.