Asset Publisher Asset Publisher

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego i 102. rocznica Bitwy Warszawskiej

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Toruńskie uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele garnizonowym św. Katarzyny.

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Konflikt zbrojny ten jest nazywany przez brytyjskiego dyplomatę i pisarza Edgara Vincenta D’Abernona osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata.

W Toruniu uroczystości Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła Msza Święta w kościele garnizonowym św. Katarzyny. Po nabożeństwie odbył się przemarsz połączony z uroczystym apelem pamięci, a następnie złożono kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

W ceremoniach wojskowych Regionalną Dyrekcję Lasów Panstwowych w Toruniu reprezentował Pan Tadeusz Chrzanowski, główny specjalista Służby Leśnej ds. historii i dziedzictwa kulturowego.

Dziękujemy wszystkim żołnierzom za to, że narażajac własne życie, służą ojczyźnie, dajac obywatelom poczucie bezpieczeństwa.

Niech żyje polskie wojsko, niech żyje Rzeczpospolita. Cześć i chwała Bohaterom!