Asset Publisher Asset Publisher

103. rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski

W dniu 18 stycznia br. odbyły się obchody 103. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. Wspominano niezapomnianą styczniową niedzielę, kiedy po całej epoce zaborów do Torunia wkroczyli wyczekiwani polscy żołnierze. W patriotycznych uroczystościach wziął udział Pan Jarosław Molendowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz delegacja leśników.

Uroczyste obchody zainicjowano złożeniem kwiatów przy grobie burmistrza Ottona Steinborna
na cmentarzu św. Jerzego oraz pod obeliskiem wojewody Stefana Łaszewskiego w pobliżu Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W południe kwiaty złożono pod pomnikiem gen. Józefa Hallera na Placu św. Katarzyny w Toruniu.

Oficjalne uroczystości patriotyczne odbyły się na Rynku Staromiejskim. Prezydent Torunia Michał Zaleski oraz gen. bryg. Roman Łytkowski – Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera wygłosili okolicznościowe przemówienia.

– Wspominamy dziś 103. rocznicę powrotu Torunia do wolnej Polski, odwiedzamy miejsca, gdzie upamiętniamy tych, którzy w tamtym okresie stanowili o początkach istnienia w wolnej Polsce naszego miasta. Współcześnie patrzymy na to z wielką nadzieją. Wówczas ponad 120 lat Polki i Polacy czekali na wolność, ale ta wolność przyszła. Żyjemy w niepodległym, wolnym kraju. Wszędzie tam, gdzie dzisiaj w świecie trwa zniewolenie i wojna, jest wielka nadzieja, że to się zakończy pokojem, zwycięstwem, wolnością i niepodległością narodu – mówił prezydent miasta Michał Zaleski.Obchodom towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera.

Odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 r. spowodowało powrót na mapę Europy odrodzonej Rzeczypospolitej. Nie oznaczało to jednak przywrócenia suwerenności we wszystkich polskich miastach i regionach. Dopiero decyzją traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 r., prawie całe Pomorze i Kujawy Zachodnie zostały przyznane Polsce. Faktyczne włączenie regionu w skład Rzeczypospolitej miało nastąpić po ratyfikacji traktatu, którego parlament niemiecki dokonał 10 stycznia 1920 r.

Realizacja postanowień traktatu wersalskiego sprawiła, że Toruń znowu stał się wolny. Wkroczenie wojsk polskich oraz przejęcie władzy nad Toruniem z rąk niemieckich 18 stycznia 1920 r. były wydarzeniami oczekiwanymi przez Polaków. Przybycie żołnierzy Pomorskiej Dywizji Strzelców dowodzonych przez płk. Stanisława Skrzyńskiego oraz przyjazd dowódcy Frontu Pomorskiego gen. Józefa Hallera dawały Polakom szczególny powód do radości i nadziei na lepsze życie.